Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren beneden 9 a 10 jaar klanken en woorden goed te leeren uitspreken.

Bespreking van opzegversjes in verband met uitspraakmoeilijkheden. Voordragen van geschikte stukjes proza en poëzie. Verbetering in de wijze van ademhalen, voor zoover noodig. Kennis der oorzaken van de meest voorkomende spraakgebreken.

4. VERTELLEN.

In iedere klasse één les, eerste en tweede klasse. Oefening in het vertellen, hoofdzakelijk in aansluiting met gelezen stukken. (Hierbij wordt vooral gelet op houding, gemakkelijkheid van uitdrukking, woordenkeus, uitspraak en taalzuiverheid.)

Derde en vierde klasse. Voortgezette oefening in het vertellen; meer vrije uitdrukking van gedachten.

5. ZINGEN.

Eerste klasse, 2 lessen. Algemeene beginselen der muziekleer. Kennis van cijfer- en notenschrift, toonstelsel, sleutels, hoofdintervallen, maatsoorten en groote-terts-toonladders. Zangoefeningen, solfèges en tweestemmige liederen. Muzikale dictées.

Tweede klasse, 2 lessen. Kennis der groote- en kleine-terts-toonladders. De gewijzigde intervallen en hun omkeeringan. Beginselen der accoordenleer. Zangoefeningen, solfèges en driestemmige liederen. Muzikale dictées.

Derde klasse, 1 les. Kennis van de accoorden en hunne omkeeringen, transpositie, verbindingen der drieklanken en het dominant septime-accoord. Herhaling, twee- en driestemmige liederen en oefeningen.

Vierde klasse, 1 les. Voortzetting. Twee- en driestemmige liederen.

6. KOORZANG. Een les per week voor alle klassen gezamenlijk.

7. TEEKENEN.

Eerste klasse. 2 lessen. Teekenen naar de natuur. Geheugenteekenen op het bord en op het papier. Projectie-teekenen (eenvoudige oefeningen).

Sluiten