Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. DE IMRAM EN HET VISIOEN BIJ DE IEREN.

Het St. Patrien»' vagevuur' is een legende, die evenals het Visioen van Tondalus ontstaan ia in Ierland^ het land, dat de Middeleeuwsche ChristeüjEëletterkunde metzocTmenig kunstwerk verrijkt heeft. Zeer vroeg vindt men in de lersche letterkunde verhalen van wonderreizen Imrama of Zeereizen geheeten. Een bekende Imram, misschien wel de belangrijkste, is de Reis van Bran of in het Middelnederlandsch Van Sinte Brandane. Tal van Keltisch-heidensche elementen schijnen in deze legenden verwerkt te zijn, want evenals alle andere volkeren hadden de Kelten het begrip van een wonderland, waar gèen winter heerscht, waar de ; heerlijkheid van lente, zomer en herfst gepaard gaan, waar geene lichamelijke ongemakken of zwakheden den mensch teisteren. Het lersche begrip van dat doodenrijk wordt ons ca. beschreven in Tdf Tairngire (het land van belofte); naar dat rijk gingen verscheidene helden der romancen: Cuchulinn, Find, Conn en zijn zonen Gonnla en Art. Dat land kon men langs verschillende zijden bereiken, langs holen als by Virgilius en later by Patricius, of (en dit komt het meest voor) te water, in welk geval het een eiland is. In verschillende legenden ligt dit eiland in het oosten, de richting van alle lersche ondernemingstochten, want daar lagen het rijke Cornwallis en de Romeinsche steden in Brittannie. In het begin der Christelijke periode bracht het ascetisme menigeen naar de eilanden langs de west- en zuidwestkusten en Het Beloofde Land volgd» dien tocht naar het westen, tot in lateren tijd zijne localiseering meestal weg bleef, daar het begrip derChristelijke „terra repromissionis" in zich zelf niet goed vereenigbaar is met eenige localisatie, en aldus de reis vervangen werd door de extaze. Deze latere vorm ia het Keltische Fis, het eigenlijke Visioen, zooals we dat by Tondalus vinden. De Fizaofjrpfeüsche visioenen zijn dus eigenlyk slechts een.jemchillendJ;ype^vaja__de.

ST. PATRICTÜB* VAGEVUUR. 1

Sluiten