Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letters beschreven is. Deze muur omsluit het aardsche paradijs, dat slechts hy mag betreden, die op den muur aangeduid, is. Op dien muur staat de naam van Koning Bernard met duidelijke letters geschreven, die van Koning Lodewijk is geheel onduidelijk en uitgewischt. De geleider zegt haar, dat voor den dood van « Bernard geen naam er zoo glanzend stond als die van Lodewijk. De vrouw wordt dan opgelegd tot Keizer Lodewijk te gaan en hem haar visioen te vertellen. Zoo ze dit niet doet, zal ze met blindheid geslagen worden, en slechts genezen worden, als ze voor den Keizer treedt., Een ander belangrijk politiek visioen is nog het Visioen van Karei den Dikken. Karei de Dikke beschrijft ons hierin de straffen der bisschoppen en edelen, die zijn vader en zyne broeders slecht gediend hebben. Na de extaze verlaat de ziel van Karei haar lichaam en wordt opgewacht door een gids, die een gouden draad, stralend als een komeet, in de hand heeft. Dien draad moet Karei aan zyn duim vasthechten; want door hem zal hy ongedeerd weerkeeren. Dan wordt hij geleid naar diepe valleien, ' waar de bisschoppen van zyn vader en zyn ooms branden in putten kokend pek, lood, was, zwavel( en vet: zij hebben twist gezaaid en waren opstekers van kwaad, zy wachten er op Kareis bisschoppen. Zwarte duivelen trachten den gouden draad uit Kareis hand te rukken, doch de glans er van doet ze terugdeinzen; en wanneer ze Karei zelf willen vastgrijpen, slaat de gids een eind van den draad over zyne schouders en trekt zoo den bedreigden Karei voort. Dan zien ze vuurspuwende bergen, moerassen, vlammende stroomen, allerlei soorten van kokende metalen, waarin vazallen van Karei zelf en zijne familie gedompeld worden, sommigen tot aan het haar, anderen tot aan de kin of tot in 't midden van hun lichaam: allen hadden gemoord en geroofd om hun aardsche begeerten te voldoen. Hunne straf moest een vingerwyzing zyn voor Karei zelf. Daarna ziet hy fornuizen kokend pek en zwavel, vol draken en schorpioenen en serpenten. Daar worden edelen gepijnigd, die zich zelf beschuldigen van boosaardigheid, hoovaardy en hebzucht. Hun weg leidt verder naar een vallei, aan de eene zyde donker, brandend en bewoond

Sluiten