Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hier voor beschreven is, alleen zyn hier de nagelen zoo dicht naast elkaar geslagen, dat er geen vinger tueschen kan. Zulke vreeselyke p«n Ujden de ongelukkigen, dat z« hun stem slechts kunnen laten hooren, als het doodsgereutel van een stervende. Ben koude, gloeiend-heete wind waait over de vlakte en ook hier kwellen hen weer de gruweUjke duivelen met hun geeselslagen.

(Zesde pijn)- ~ * *esde P«Q ziet 0wein ta bet ^ waar groote zwavelvuren branden. Mannen en vrouwen van eiken leeftijd hangen aan gloeiende kettingen boven of in de vlammen, sommige met de voeten, andere met de handen de haren, de armen, de dyen en het hoofd. Weer anderen hebben gloeiende ijzeren haken in de oogen, neusgaten, borsten of andere hchaamsdeelen geslagen, en hangen hieraan in de vlammen Daar waren er, die werden gebraden in pannen of aan braadspitten terwijl de duivelen hen bedropen met gloeiend metaal. (Zevende pyn). Hierna toonen de duivelen den onversaagden Owein een vung rad Bliksemsnel draait het rond, zoodat het een vurige enkel hjkt. Aan gloeiende haken hangen de zielen. Half staat het radlm de aarde half in de lucht, tervrijl vlammen van zwavelvuur het foltertuig omlaaien. Te vergeefs trachten de duivelen echter Owein schrik aan te jagen. (Achtste pijn). - De volgende verschrikking is een groot, brandend huis; een .balnearium" (badhuis) noemen Oweins geleiders het spottend, terwijl z« hem voorstellen er een bad te gaan nemen. De vloer van het huis is vol ronde putten, elkaar, gevuld met gesmolten metaal. In deze putten bevinden zich mannen en vrouwen van allerlei leeftyd, sommige er m gedompeld tot aan de wenkbrauwen of de oogen en lippen, andere tot aan den hals, de borst, de knieën of de voeten. Er waren er ook met alleen één hand of één voet er in. ~ Telkens mislukken de pogingen der duivelen ^ ^^^ te jagen en de pynen te doen ondergaan, gered als hij ^ ^rd door het uitspreken van den naam Jezus. Maar ook telkens her nieuwen de booze geesten hun pogingen. .^^ZZZ hoogen berg. Daar ziet hy zitten „super digitos pedum cu^tam gecrommet op hare teen» een menigte mannen en vrouwen,

Sluiten