Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dy dreyghen meer te doen. Sy sullen dy laven *»»>» m Moven.

weder totter porten te brengen ongequest daer

du in quames. op dat du oren wilvolbrechtesf]

Ende si sullen om pinen in deser" manieren *" = «<* moeite doen,

Of sy di also bedriegen mogen. Ende ist dattu * ™ - '«mm = of «tj ■ »•

in eniger manieren of mit groetheit der pinen "nnen ieir,egm'

verwonnen werdes of mit orén dreygen ver- •*rcMr< »«• »»r«w = betree*»,

veert of mit geloften bedrageny soe bistu ™X^ttï%£;&

verlaren mit live ende mit ziele. Mer setstu

goeden haep inden geloef also dattu noch mit *«v = «oop.

pinen noch mit dreigen noch mit oren geloften

niet verleyt en werdesfj mer dattu se veron- ** -rmmriu «i* ».•,* = „(ni.

werdes als niet. soe en saltu niet alleen ge°rdeemiLt7?etheekêaiJan

gereynicht werden van dijnen sunden. mer du

salte oec sien die tormenten die bereyt werden *°"« = «•»•

den sunderen. ende die rust daer die gerech-

tighen altoes in verbliden. Hebt got altoes in

dijnen gedachten ende als si dy pinenf,] soe

roepe an onsen here jhesum cristemf,]

want om dat anropen des namen soe saltu te

hant verloest werden van deser pinen. "Wy en

mogen hier niet langer bliven mit dy. mer wy

bevelen dy den almechtigen gade[.] Ende aldus

doe si om die benedixie gegeven hadden [,] doe = x»f»n.

ghingen si en wech[.] Deze ridder die aldus

geleert was tot nyer manieren der ridderscapy nW«» — naatnear m aten

o3ie wilneer menlic teghen die menschen vacht[,] T,n ridderschap hTd geièerï

hi was tehant bereyt manlicker te striden -T«>o«er-

teghen die duveleny Ende mitten wapen

cristi versekert verbeyden hi welker vanden = bereiiigd.

duvelen^iersten ten stride roepen solde. Hy «•«'*» = net eerst hem.

was gecledet mitten panser der gerechticheit.

Sluiten