Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende mitten haep der verwinninge ende der

ewiger salicheit wart die gedachten ver[siert]. «PW"*" fa de meest» siiddei-

, , , ' ned. teksten, zooals in deze,

als dat hoeft mit enen helm. Ende mitten 8tMt verioat, een foutieve

, ... , , ,. . vertaling van een Latijnsch

schilde des geloven die om bedect. Want hi werkw- «<*»<»<>, dat beteekent:

. , , . . 1. verlosten, 2. omgeven, ter-

had dat zweert des geestesf,] dat is dat »«™»; ™i fa: «n hy

. was verder gewapend.

woert gadsf,] dat is ynmch anropen ons heren •»* *«•«■ = van onzen heer.

jhesu cristi dat.hi om beschermden mit

coninclicker versekertheit dat hi niet verwon- emucueinr wruiartkta = koninklijke bescherming; dal =i

nen en worde van anvechtinge der viande. zoodat; der ««moe =aerdni-

*"'—_:■_ velen.

Ende die goedertierenheit en bedroech om niet[,]

die • [nyet]1 bedriegen en mach die gene die ge- i***} = niet; »>«* =

rechtelic in oer betrouwen Die ierste pijn. 1 ««• = fa haar, nj. goeder-

* tierenheit.

ALs die ridder als voer geseecht is alleen int huys sat onverveert ende wachten der MmMe^ii~ wachtt9 j>p. yerduvelen stride. doe begonde hi haestelicken te horen om dat huys een gerucht, als of al die werlt in beroerynghe hed gewest. Want al = was geweest,

heddenf,] als om dochty al menschen ende al ai !»«»«*#»-•»»*=an» men-

schen en alle dieren der wereld.

besten der werlt ende der zee ende inder locht

té samen mit oere macht gerucht gemaect. <*™ »*"*« = >»' »i "an

sy en heden gheen mere gerucht moghen. heien — nadden.

maken. Ende en hed hi mitter cracht gads '

niet bescermt gewest, hi hedde mitten gerucht

uut sijnen sinnen gecómen. Siet na desen anxt *'»»«• g>comm M

zijn verstand verloren.

van dusdanen horen soe volgeden daer een

anxtelic ansien van den duvelan. Want sienlic «niette=angstwekkend; *uniie

, .o /. = z0°dat men ze kon zien,

begonden * int huys te comen een ontellicke . «fantbaar.

veelheit van bosen geesten van eyselicker

formenf.] Al schaterende ende bespottende be- /«■»•*« — gedaanten; sckate-

rende — onder hoongelach.

gonden si om te' groeten en in laster om te *» last'r = schimpende, seggen [:] Ander menschen die ons dienen en

1 [ngit]: hs. nyemant; 2 Na begonden in het hs. ai

Sluiten