Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comen tot ons niet dan nader doet. Hier om

sijn wy dy schuldic mere loen te geven, datdu = »««»t gf,-.

onser geselscapy der du ernstelicken gedient ftt» \ %\1

hevesf,] aldus seer eren woldes. dattu den dach jjM.»!!!84 nl toew«oi"*~

<üjns doets niet verbeyden en woldes. wer dy

levendich ons leveren woldes lijf ende ziel te

samenf.] Dit heves du gedaen om mere loen

te ontfangen. Ende hier om saltu overvloedelic

ontfaen den verdienden loen van ons. Want

voer dijn sunden pine te liden bistu hier ge-

comen. Du salte hebben mit ons dattu suekesf:] «« •« = n <>»».

droef heit ende verdriet. Mer nochtant om dattu »**»«- = .««wei

ons tot noch toe heves gedient*,] wilstu onsen °B<U* 'V'

raet doen ende wederkeren, soe sullen wy dy

een gave doeny dat wy dy ter porten leyden

een gave don = een gift doen

sullen[,J daer du in quamesy ongequestQ dattu = on&; beh.„i

levende in die werlt dy vertilden moeges ende S^"* **" = dattu niet al en verliesesL,] dat dijnen licham IOosuet is. Dit gelaefden sy om[,] om dat si om *^K=t&W.$«. bedriegen wolden mit anxt of mit smeyken. tL?£^?\$£& Mer die gewaer rydder cristi en waertniet n~~ = ™», mu*. mit anxt beroert of mit smeyken verleit[ J Want »•««« = wteteid, be„,».B. mit enen [even]1 moede veronwerden hi oer »« ««II g,m. dreigen ende en antworden te mael niety als se smeicten[J Die ander pijn = TObtrekt niet-

DOe die duvelen sagen [dat] ' die ridder si veronwerden doe grymmeden si eyselicke op - .„ = rttna

om. Ende maecten int huys een alte groet in™m Ugm hem ait' vuer ende bonden om hande ende voete ende worpenen daer in. Ende mit yseren haken »»n»»« = wiwpen hem. -toegen si om hier ende daer al ropendé. Ende - «w=t,okkt.,eh.»

—— — . heen en weer.

1 enen [eien] : bj. enen ; 2 [dal]; «Iet in hs. 6T. PATRICTÜB' VAGEVUUR.

Sluiten