Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huysf;] dattuM wilste of en •wilster,] du salte <!""« — i<* »«*» =

* ' ' t wilt gjj of wilt gD' niet, giizutt

daer in gaen ende mitten anderen daer in »°«ten binnengaan j \3 «■».;■

derwerp is hernaald. /

baden[.] Ende men begonde uut den buys te / .

horen weynen ende screyen. Ende doe hy int / huys gebracht wasf,] dóe sach hi enen wyer "«*r' TüTer> p,as; on/uistever-

taling van het Lat; tïsiontm,

ende verveerlicken ende eyselicken van ansienf.] ™ioen gezicht; die was. Want die dele vanden huys was vol ronder «*•* = s™10"* Tlo«r- ^vfs**! putten die an malcanderen stonden alsof,] dat men daer nauwe tusschen of niet gaen en ■»»«•»• — »«*« = nauwelijks

tusschen ot niet kon gaan.

mocht. Ende ellic put was vol van metael daer een grote scare van mannen ende van wiven van alden ende van jongen in stonden gesoncken. somige totten oge brouwen, somighe °s* fc*»»*» = wenkbrauwen! totten ogen. somighe totten lippen, somige tot den halse somige totter borst, somighe totten navele. somige totten dien. somige totten *•»■•zia b!z-1Sknyen somige totten benen, somige mit enen voet alleen, ende somige mit beyden handen of mit eenre alleen. Ende si weynden al van groter pinen ende riepenf.] Ende die duvelen spraken [:] Jfefit desen saltu baden. Doe hieven ; si den ridder op ende pijndenen te werpen in ftf"*™» * trachten hem. enen put. Mer als si den naem jhesus horden soe en mochten sijs niet doen[.] 1 *»' = "ö

SI ghingen en wech vander stad ende trecten mnder slad — Tan de Plaat*den ridder teghen enen berch. daer hi sitten '«**» = in de richting van. sach soe groten schare van mannen ende van wyven ende al naect gecrommet. alsoe dat sy 0*™»** — gekromd, intikte*

' ° J gedoken,- al-iot dat = zoo, dat.

al[,] die hi te voren sach[,] om luttel dochten [.]2 Z,0^^ 1,emg'"'ns

Dese saten als die den doet ontbeyden. ende = verwachten. ,

1 Tusschen SI en doen is een plaats open voor den titel van het volgende hoofdstuk; 2 Na dochten in hs. liden '

Sluiten