Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen bedriegen. Hier en is die helle niet

mogen — kunnen.

mer wy sullen dy daer nu leydenC.]1

Mit groten geruchte trecten sy den ridder van daer ende quamen tot eenre stynckender. ryviren die wide was. ende overdect mit zwelicker vlammen ende vol van veelheiden *«**««• = iw»T»iiff

.„ j . .'. . , ._ ii te leien: tueteliclcer; teel.

der duvelen die om seidenf:] Du salte weten *•*» = «■«•», menigten.

dat die helle is onder dese bernende rievyer. tor***** = «-«naende.

Over dese ryvier lach een bruggè[.| Ende si

seiden den ridder[:] J9u 'moetes over dese

brugge gaen. Ende wy sullen wijnt ende storme

maken ende werpen dy daer in. Ende onse

gesellen die daer in sijn[,] sullen dy gripen

ende versmcken in die helle. Ende Wy SUllen ">sinckm m doen verzinken.

[dypierst provenf,] woe seker dat is daer over te >*•«•» = «ntoonen, bewijzen.

gaen[.] Ende si hielden stfn hant ende strekense ~

over die brugge. Want [drie]3 pijnlickedingen

waren op deser bruggen[,] die seer te ontsien *. -. ******* = die zeer te

waren den genen die daer over ghingen. Dat <"ltt""' v"m doM

ierste was[,] dat sy soe gelat was[,] al hedde =

si oec herde breet gewest[,] dat een niet of *««'« = zeer; «n = iemand.

nauwe sijnen voet daer vast op hed moghen *•» «««*«• - haa kunnen.

setten. Dat ander was[:] si was alte sraaelfj * 2

dattet scheen datter nyemant op en hed mogen *•**»* = *»««•' »•»-

gaen of staen. Dat derde was[:] sy ghinck

soe hoge ende soe steyger opwart in *'<w«r - jM.

die locht dattet eyselick scheen die oghen

opwart te heffen totter hoecheit der brug-

ghen[.] Mor noch seyden se[:] Wïlstu OÏ1S 0n5 tolbordmÈ = aan ons TerVolborden dattu [wederkeerste soe machstu "gen TOldo*B-

1 Tnanchen leyden en Mit «en plaats open voor den titel; 3 Hul: niet in hs.; 3 [drie]: niet in hs.

Sluiten