Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN. DEN HAAG.

Dr. R. A. KOLLEWIJN, Opstellen over spelling en verbuiging. Met een woord vooraf van Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS, gebonden 3e 'druk f \,75

JAN LIGTHART, Letterkundige studiën: De Kleine Johannes, I, door FREDERIK VAN EEDEN, gebonden, | 5e druk / 2,25

M. MENKES, Een abel spel van Lanseloet van Denemarken M (± 1400), met inleiding en aanteekeningen . . 2e druk ƒ 0,35

M. A. P. C POELHEKKE, Woordkunst. Leerboek tot het bijbrengen van inzicht in letterkundige verschijnselen. Verlucht. Gebonden . .......... ,7e druk f 2,40

E. RIJPMA, Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Ietteren voor leerlingen bij 't middelbaar en hooger onderwijs en voor hoofdacte-studie, met 10 buitentekstplaten, gebonden ƒ 2 25

Dr. C. G. N. DE VOOYS, Historische schets van de Nederlandsche letterkunde voor schoolgebruik en hoofdactestudie, ingenaaid ƒ 1,75, gebonden . ... . ge druk ƒ 2,15

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS-GRONINGEN, DEN HAAG.

Sluiten