Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG.

BRANCO VAN DANTZIG, Spreekoefeningen ten gebruike bij het onderwijs in spreken en ringen, geïlinstreerd,

druk. ... . .ƒ0,35

BRANCO VAN DANTZIG, Beknopte handleiding bij het onderwijs in spraakontwikkeling en het verbeteren van spraakgebreken, ten dienste van de fröbelscholen . . - 0,50

JOH. OOSTVEEN, Handboek bij het spreekonderwijs en bij de behandeling van spraakgebreken, met 18 gekleurde en 8 zwarte platen, ingenaaid ƒ 2,25, gebonden - 2,50

K. VELDKAMP, De techniek van het spreken. Leer- en oefenboek bij het zingen en spreken, gebonden, 2e druk - 3,90

K. VELDKAMP, Spreekoefeningen, ingenaaid ƒ1,40, geh°DdeD • 2e druk - 1,90

K. VELDKAMP, 20 Spreeklessen. Eenvoudige aanwijzingen en oefeningen ter verwerving eener gezonde, duidelijke, natuurlijke spraak 3e drnife - 1,00

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

Sluiten