Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A

‚ÄěSubsidieering van Instellingen van Weldadigheid van Overheidswege".

(Is het wenschelijk de in art. 14 der Armenwet voorgeschreven beperking te laten vervallen?)

Sluiten