Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor uitbreiding van de openbare armenzorg in de toekomst.

Hoezeer de burgerlijke armenzorg toeneemtj wordt openbaar in de Verslagen over de verrichtingen aangaande het armbestuur, door de Regeering uitgebracht.

Aan het laatstverschenen Verslag, dat over 1916, wordt het volgende ontleend, omtrent hetgeen uit de gemeentekassen aan subsidiën voor armenzorg werd besteed. Over genoemd jaar genoten de burgerlijke instellingen f8,858,199; de kerkelijke f 207.113, de bijzondere f 380.376, en de gemengde f 22.325; te zamen f 9.168.013, tegenover f7.877.617 in 1915.

Tevens werd een overzicht van de sedert 1871 aan de onderscheidene instellingen uit gemeentefondsen betaalde subsidiën gegeven in dit staatje, waarin naast elkaar zijn gesteld de subsidiën aan a. burgerlijke, b. kerkelijke, c. bijzondere, d. gemengde instellingen van weldadigheid:

a b c d Totaal

1871 ƒ2.203.921 ƒ131.8,9 ƒ 21.486 ƒ 22.183 ƒ2.379.472

1876 1.926.315 95.024 18.422 26.022 2.065.783

1881 1.978.192 101.417 21.141 28.791 2.129.541

1886 2.153.656 103.013 ' 20.575 - 26.653 2.303.897

1891 2.723.678 111.782 16.850 42 098 2 893.908

1896 3.077.827 113.903 59 969 20.913 3.272.612

1901 3.570.747 122.326 184.019 13.180 3.890.272

1902 3.708.863 119.014 213.939 13.507 4.055.823

1903 3.720 958 76.002 208.579 9.054 4.014 593

1904 3.814.849 81.436 228 875 11.567 4.136.727

1905 3.843.682 84.469 262 080 11.299 4.201.530

1906 4.005.715 85.739 255.205 12.262 4.358.921

1907 4 332.725 83.918 252.902 12.854 4.682.399

1908 4.662 949 92.889 237.614 13.268 5.006.720.

1909 4.911.885 94 560 239.940 12.790 5.259.175

1910 5.014.975 95.348 239.082 13.330 5.362.735

1911 5.274.414 61.637 255.377 23.610 5 615.038

1912 5.771.720 78.250 293.934 25.524 6.169.428

1913 6015.942 81.993 343.401 20.627 6.491.963

1914 6.289.625 73.990 318.533 18.400 6.700.648

1915 7.407.791 77.303 375.473 17.050 7.877.617

1916 8.558.199 207.113 380.376 22 325 9.168.013

Het verslag voegt aan deze cijfers de volgende opmerkingen toe:

„Er valt wederom eene belangrijke stijging in de bedragen der subsidiën waar te nemen. Deze stijging met f 1.290.396

Sluiten