Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenten Arnhem, Delft, 's-Gravenhage, Amsterdam, Groningen ;

Kinderbewaarplaatsen of andere vereenigingen voor de verzorging van kleine kinderen in de gemeenten Arnhem, 's-Gravenhage, Leiden, Botterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht;

Ziekenhuizen of kinderziekenhuizen in de gemeenten Apeldoorn, Rotterdam, Vlaardingen;

Wijk verplegingen in de gemeenten Apeldoorn, Dordrecht, Leiden, Vlaardingen, Helder;

Vereenigingen voor ooglijders of blinden in de gemeenten Arnhem, Rotterdam Maastricht.

Voorts worden nog gemeentelijke subsidies gegeven: te Apeldoorn aan eene inrichting tot onderzoek en behandeling met Röntgenstralen en electriciteit, aan eene Vereeniging tot verzorging van minderjarigen en aan eene vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen ; te Arnhem aan eene vereeniging tot verzorging, opvoeding en onderwijs voor zwakzinnige kinderen, aan de Algemeene Arnhemsche Polikliniek en aan de Vereeniging „Volksbad"; te Vrijenban aan een commissie van Armenzorg; te Dordrecht aan het Nederl. Israëlietisch ArmbeÉ£üur; te Gouda aan het ïsraëlietisch Armbestuur ten behoeve van een gesticht voor ouden van dagen; te 's-Gravenhage aan de Chr. Vereeniging „Christinastichting," aan de Vereeniging „Het Blauwe, Kruis," aan de afdeeling Den Haag van de Ned. K. K. Centr. Vereeniging ter bescherming van meisjes, aan de Vereeniging „Hulp in het Huishouden", aan het Tehuis voor onbehuisden; te Rotterdam aan de Nederl. Vereeniging tot bestrijding van lupus; te Amsterdam aan de Vereeniging „Huisverzorging," de Vereeniging voor Maatschappelijk Werk in de Gemeenteziekenhuizen, de R. K. Vereeniging „Hulp in de Huishouding" en vereenigingen voor verwaarloosden en gevallenen; te Alkmaar aan de Vereeniging „Gezinsverpleging"; te Middelburg aan eene Vereeniging tot verpleging van Voogdijkinderen enz. in gezinnen ; te Utrecht aan de Kliniek tot herkenning en genezing van oor-, keel-, huid-, kinder-, tand-en zenuwziekten, en aan de Vereeniging tot kostelooze heilgym-

Sluiten