Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hooggeachte Heer,

Jjij het bewerken van het tweede gedeelte mijner TJntersuchungen heihen zich eene reehs aanvullingen en verbeteringen voor het eerste gedeelte voorgedaan. Hoewel mijn oordeel over de onechtheid der behandelde overlevering daardoor niet gewijzigd is, maar sleehts het ontstaan van een belangrijk gedeelte daarvan anders dient gedateerd te worden, heb ik gemeend niets te moeten nalaten, wat ter opheldering dezer belangrijke vraagstukken bijdragen kan. Ik heb daarom het eerste gedeelte op eigen kosten laten herdrukken, en bied Uhierbij een exemplaar daarvan aan, met het verzoek Uw exemplaar van den onden druk, die niet in den boekhandel verschijnen zal, onder o ia ave van den afzender door de

firma V». Lt<ïdc~t&4~ï-- aan den uitgever

A. Oosthoek te willen doen terugzenden.

Prof. O. Oftftermann.

Sluiten