Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerking de „Mélanges de Colbert" (Blok, 17); de „Cinq cents de Colbert" leverden iets op voor ons volgend deel. — Twee fondsen, niet bij Blok vermeld, bleken niets te bevatten dat voor deze uitgave gewicht had: de fondsen-Jal en Pierre Margry. Het fonds-Jal bestaat uit aanteekeningen, door den schrijver Jal uit allerlei boeken en geschriften getrokken voor zijn Glossaire nautique, zijn Vie de Duquesne e. d.; — Pierre Margry (in leven „conservateur des archives de la Marine") verzamelde afschriften en aanteekeningen uit het Marine-archief, dat van Koloniën, de Bibliothèque Nationale, die van Sainte-Q-eneviève en die van het Arsenaal, benevens uit particuliere archieven. Dit fonds is in chronologische orde gerangschikt; ik onderzocht „marine sous Louis XIV", doch vond er niets uit op te nemen.

Miksarkivet,- Stockhalm. — De fondsen welke gebruikt zijn, vindt men beschreven in Kernkamp's Verslag (1903) bil. 14 vv. (Hollandica; Anglica is de overeenkomstige verzameling voor Engeland), 60 (Oxenstjernska Samling), 123 (Stegeborgs Samling). — De afdeeling Sjöexpeditioner, niet bij Kernkamp vermeld, spreekt voor zichzelve. — Niet gebruikt is Skokloster 146 (Kernkamp 122): briefboek en journalen van Witte Corn. de With, daar deze deelen in hun geheel gecopieerd zijn voor het Rijksarchief in den Haag (aanwinsten 1904) en dus wat de toegankelijkheid betreft thans gelijk te stellen zijn met Nederlandsche bronnen.

Flottans-arkivet, Stockholm. — Fonds D 2: „Registratur"; zie Kernkamp bl. 141.

Universiteits-bibliotheék, Upsala. — Ons n°. 67 komt voor bij de aanteekeningen van Johan Rosenhane, vermeld in Kernkamp's Verslag, bl. 158. Die aanteekeningen zelve leverden niets voor onze uitgave op; het zijn voornamelijk notities, getrokken uit het groote werk van Aitzema.

Bigsarkivet, Kopenhagen. —- Over de „Relationer Holland" zie Kernkamp, 232. — Een groote plaats onder onze opgenomen stukken beslaan de brieven van de Wicquefort1). — De andere

1) Die naar Denemarken zijn berichten zendt sedert 1661 (zie hierachter, bL 122); in vroegere jaren naar Zweden (hierachter bl. 1 w ) en later ook naar Parijs (hierachter, bl. 174 w.). — Ter Kon. Bibl. in den Haag komt een deel met minuten van de Wicquefort voor; zij beslaan het tijdvak Juli 1667—Dec. 1671 en vallen, dus bijna geheel buiten de oorlogsjaren. — Vgl. over de Wicquefort Fruin Verapr. Qeacht. VIII, 89; van Wickevoort Crommelin in Bijdr. F. G.

Sluiten