Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelsche: over den Calendar of State Papers, Domestic Series, is reeds gesproken. — Van de uitgaven der Navy Records Society zijn voor ons van gewicht: VLT, J. R. Tanner, Hollond's Discourses of the Navy, 1638 and 1658 (London 1896); — XIII, XVII, XXX, XXXVII, XLI, S. R. Gardiner and O. T. Atkinson, Letters and Papers rélating to the First Dutch War, 1662—1654 (London 1898, 1899, 1905, 1909,1911; de eerste twee deelen van Grardiner; het derde begonnen door dezen, voltooid door Atkinson; het vierde en vijfde van Atkinson; de groote volledigheid van dit werk is oorzaak, dat wij zoo weinig ongedrukte Engelsche berichten over den eersten Engelschen oorlog hebben aangetroffen); — XXVI, XXVII, XXXVI, J. R. Tanner, A Descripttve Catalogue of the Naval Mss. in the Pepysian Library >) (London 1903, 1904,1908); — XXIX, Julian S. Oorbett, Fighting Instructions, 1530-1816 (London 1905); — XXXIII, Prof. D. H. Pirth, Naval Ballads and Songs (London 1907); — XXXIV, Views of the Battles of the Third Dutch War, edited by a Committee of the Council (London 1908) 2). — Van die der Sistorical Manuscripts Commission is vooral te vermelden de uitgave der papieren berustende onder Lord Dartmouth 8); ook is te raadplegen Fourth Report (London 1873)4,227 vv. (papieren van Sir William Coventry), en in het algemeen, Mej. S. J. van den Berg, Opgave van Documenten vermeld in de Reports of the Royal Commission of Historictl Manuscripts voor zoover van belang voor onze geschiedenis, in B. V. G. vijfde reeks, IV en V. — Het karakter eener bronnenpublicatie draagt eveneens het werk van Granville Penn, Memorials of Sir William Penn (London 1833). Voorts behouden steeds hun belang de Thurloe Papers *) en de bekende dagboeken van Samuel Pepys5) en van John

1) In Magdalene College te Cambridge.

2) In portefeuille, met belangrijk bijschrift van Julian S. Corbett.

3) In het eerste deel daarvan (London 1887) bil. 20—22 journaal gehouden aan boord der Royall Katherine over den slag bij Solebay (George Legge, de eerste Lord Dartmouth, commandeerde dit schip), bl. 23 verslag van George Legge over den eersten slag bij Schooneveld; — in het derde deel (London 1896) bil. 6—9 en 13—23 journalen over den slag bij Solebay (van Spragg, Narbrough, Haddock, Jordan, Harman, Kempthorne, en twee van ongeno;mden); bil. 9—13 over de beide slag n bij Schooneveld (van Spragg); bil. 27—33 over Kijkduin (van Narbrough).

4) In zeven deelen (1742); vgl. Kruin in Verspr. Geschr. VIII, 54.

6) Eerste uitgave die van Lord Braybrooke (1825); laatste die van Henry B. Wheatly in 10 deelen (1893—'99).

Sluiten