Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evelyn 1). — Gechiedenissen van het Engelsche zeewezen: Hervey, The Naval History of Great Britain (London 1779); moderner: The Royal Navy. A History 2). — Bijzondere onderwerpen: organisatie van het zeewezen: M. Oppenheim, The Administration of the Royal Navy, 1509—1660; — taktiek: P. H. Colomb (Rear Admiral), Naval Warfare, its ruling principles and practice historically treated (London 1891): — scheepsbouw: Charnock, History of Marine Architecture (London 1801); — het saluut en wat er mede samenhangt: Th. Wemyss Fulton, The Sovereignty of the Sea (Edinburgh and London, 1911); — algemeen overzicht der Nederlandsch-Engelsche betrekkingen in het tijdvak voorafgaande aan de zeeoorlogen: Edmundson, Anglo-Dutch Rivalry (Oxford 1911).

Fransche: Geschiedenissen van het Fransche zeewezen: Sue, Histoire de la marine frangaise sous Louis XIV (Paris 1835—'37, tweede druk: Pari» 1845); Guérin, Histoire maritime de laFrance (Paris 1863); Lacour-Gayet, La marine militaire sous Louis XIII et Louis XIV (Paris 1905); de groote nieuwe marinegeschiedenis van Ch. de la Roncière (Paris 1899— ) heeft het tijdperk van Lodewijk XIV nog niet bereikt. — Instellingen : de Crisenoy, L'inscription maritime (Paris 1870); du Verdier, Lamirauté frangaise (Paris 1895). — Marinetermen: Jal, Glossaire nautique (Paris 1848). — Biographie: Jal, Abraham Duquesne (Paris 1872); Delarbre, Tourville (Paris 1889). — Beteekenis van Duinkerken voor de Fransche marine: Malo, Les Corsaires Lunkerquois et Jean Bart (Paris 1912—'13; 3de hoofdstuk van deel II: „La guerre de Hollande"). — Colbert: P. Clément, Histoire de la vie et de Vadministration de Colbert (3e druk, Paris 1892). — Fransche gegevens tot de Nederlandsche maritieme geschiedenis: d'Estrades, Négociations (in ons werk is aangehaald de druk Londres 1743); de Gniche, Mémoires (Utrecht 1744).

Zweedsche: Axel Zettersten, Svenska flottans Historia, 1635— 1680 (Norrtelje 1903). — Over Maarten Thijssen: Leupe, Maerten Thyssen, Hollandsch-Zweedsch admiraal (in jaarboekje Zeeland, 1854).

Deensche: H. G. Garde, Den dansk-norske Sömagts Historie,

1) Eerste uitgave die van William Bray (1818—'19); laatste die van Austin Dobson (1906).

2) Dit is het werk aangehaald op bl. 58 hierachter.

Sluiten