Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen beiden een hart ghevecht voorgevallen, maer de verstandige slaen hieraen geen geloof.

2 Juni 1665. — Amsterdam 1 Juni. — Daer werdt uytgestroyt dat nyt de Barbados tijdinge soude zijn dat daer een scheepje van de schepen van de L'.-Adm. de Ruyter was inghejaecht, maer 't zijn losse dingen.

13 Juni 1665. — Londen 8 Juni. — Men heeft hier tndinge van Barbados, dat de Ruyter daer verwacht wierdt, waertegens d'onse haer in postuur stelden 1).

23 Juni 1665. — Amsterdam 22 Juni. — [Gerucht dat de Ruyter in Noorwegen is; correspondent houdt het voor ongeloofwaardig}.

27 Juni 1666. — Duynkerken 22 Juni. — Een Frans scheepje, van Martenico gekomen, brengt tijdinge dat de Ruyter op den 6 Mey met zjjn esquader aldaer gekomen was, hebbende aen de Barbados geweest *), alwaer hij 45 Engelsche schepen heeft aen strant gejaecht en het fort dat de Engelschen aldaer hebben, gants geruineert, meynende 2 Goninghschepen te nemen, maer zijn schip raekte vast en verloor aldaer 7 mannen; is aen Martenico gekomen 8) om verversing ▼na water; sijn volck hadde seer grooten buyt. — Amsterdam 26 Juni. — Uyt Tessel is niet nader. Sommige spreecken van de Ryter, maer alle gissingen gaen onseecker.

4 Juli 1665. — Londen 26 Juni. — Van de Barbados heeft men tüdinghe, dat den vice-admirael de Ruyter op den 30 April daer was geweest met 15 schepen, doch na 4 uren gevecht weder was vertrocken, hebbende niets als eenige canonschooten ghedaen; en na dat men hier seght, soude geobserveert znn dat de Hollanders daer een vlagh-officier hebben verloren; dit heeft de O. I. actiën seer doen rüsen. — Londen 26 Juni. — Men spreekt van 10 schepen nae de Straet te sturen, en 4 uyt yder esquadre, om die onder den vice-admirael Mints te doen kruyssen omtrent de Schotsche eylanden ten eynde te passen op de Ruyter en andere Nederlantsche schepen. Nu dat men hoort dat den vice-admirael de Ruyter aen de Barbados is glieweest, zijn de O. I. actiën hier van 76 tot 107 en meer geresen. — Londen 29 Juni. — Men gaet hier nu seer breet, uyt een schip tot

1) Voor de berichten uit 's-Gravenhage 11 Juni en Amsterdam 12 Juni in dit nummer, zie Haje 12 (een Zeeuwsch kaper binnen met prijzen, waarvan een bericht geeft dat de Ruyter voor Tabago zou zijn aangekomen).

2) Brandt, 363—'64.

3) Brandt, 364.

Sluiten