Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Juli 1665. — Londen 13 Juli. — Men gelooft hier dat de Ruyter in 'Noorwegen is.

25 Juli 1668. — Amsterdam 24 Juli. — Voorl. Dinghsdag quam hier een schipper, komende in 3 dagen van Bergen in Noorwegen tot hier in 't landt gezeylt, medebrengende bericht dat aldaer omtrent de 30 coopvaerdijschepen laghen, daeronder ettebjcke prijsen, en dat in zee hadde ontmoet een prys van omtrent 20 stucken, genomen zg'nde van capiteyn 't Hoen (een van de capiteyns die by de Ruyter zijn), diens luytenant oock daerop was, berichtende dat door hart weer van hem was geraeckt, en liep nae Bergen, alwaer de Ruyter soude verwachten 1). Eenige seggen dat deese prijs omtrent de Terraneufsche bancken van de Ruyter soude afghedwaelt zijn, en andere omtrent Fero achter Schotlandt.

28 Juli 1665. — Londen 20 Juli. — 36 schepen van oorlog zijn onder den admirael Pen na 't Noorden om op de Ruyter en de Ned. O. I. retourschepen te passen. — Hoorn 26 Juli. — D'Engelsse, die hier met een kaper die al 23 Engelse schepen genomen en vernield hadt, mede komen, seggen dat d'Engelse vloot nae 't Noorden is gezeylt om op de Ruyter en de O. I. retour-schepen te passen, dan de Ruyter houdt men in Noorwegen te leggeu, also de prijs in Bergen in Noorwegen ingekomen maer 10 dagen van de Ruyter was afgheweest.

1 Aug. 1665. — Londen 24 Juli. — [Gerucht dat de Engelschen met de Ruyter zijn slaags geweest], maer dit is 't gene dat men hier garen had *).

4 Aug. 1665. — Amsterdam 3 Aug. — [Geen bevestiging van het bericht omtrent hét binnenvallen in Noorwegen].

8 Aug. 1665. — Edenburgh 25 Juli. — Gisteren is ghearriveert een schip tot Leith van Bergen in Noorwegen in 8 dagen van daer, 't welck seght dat de Ruyter daer noch niet en was, maer omtrent 30 coopvaardij-schepen, rückelijk geladen, wachtende na convoy. — Londen 31 Juli. — [De Ruyter zou door de Engelschen genomen zijn], maer sonder eenighe schijn van seeckerheydt.

1) Brandt, 385, 387.

2) Voor het bericht uit Amsterdam 31 Juli in dit nummer, zie Haje 15 (tijdingen uit Kopenhagen en Hamburg zeggen, dat de Ruyter te Bergen in Noorwegen is binnengevallen).

Sluiten