Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plege de biografie door Hora Siccama in Revue d'hist. diplomatique XIV, 598.

Bl. 504—'05. — Bit gevecht van den Blauwen Reiger tegen twee Engelsche schepen kan door Svendsen onmogelijk op den jnisten datum geplaatst zijn Het kan niet anders zijn voorgevallen dan" in den nacht van 10 op 11 September: zie Brandt 539—'40, en vgl. Calendar 1666—1667, p. 86 vv.

Aan de lijst van drukfouten is toe te voegen, dat op bl. 67 in het opschrift niet 1553 moet staan maar 1653; op bl. 85 in het opschrift van het tweede stuk niet 1652 maar 1653; dat op bl. 252 en 253 voor „Hamborough" en „Hambrough head" moet gelezen worden „Flamborough" en „Flambrough head"; op bl. 368 voor „de Dutch", „the Dutch"; dat op bl. 411 in de tweede noot als nummer moet worden ingevuld 258; dat op bl. 441 „comme" miëdrukt is tot „eomme"; dat op bl. 461 vóór „les punir" het woord „et" is uitgevallen; dat op bl. 471 (noot) „Anglica" misdrukt is tot „Angiica"; dat op bl. 531 voor 362 moet gelezen worden 352; dat op bl. 534, noot 10), niet „and" moet staan, doch „Hand"; dat op bl. 568, regel 10 v.b., als rofotteekenniet 9) doch 2) moet voorkomen; dat op dezelfde bladzijde, in noot 3), „een" moet worden vervangen door „aen"; dat op bl. 609 bij „Davidson" ook naar bl 406 had zijn moeten verwezen; dat op bl. 619, regel 2 v. o., voor „Nye" moet gelezen worden „Ny".

Juli 1919.

H. T. COLENBRANDER.

Sluiten