Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk 4, 5 of 6 andere schepen tot zjjn hulp had, die niets anders te doen hadden dan het groote schip te secondeeren naarmate dit daaraan behoefte had. Zij hebben ook ketsen gehad om op de Hollandsche koopvaarders en reddeloos geschoten oorlogsschepen te passen; het volk uit de ketsen ging daarop over en vermeesterde ze. Ditmaal moeten de Hollanders bekennen dat de Engelschen hun te gauw af zijn geweest, en met veel beter orde en behendigheid gevochten hebben dan te voren, zooals Tromp zelf in den Haag heeft erkend. De Hollanders hebben in het gevecht 16 kapiteins, 12 oorlogsschepen en 1200 man aan dooden verloren, en even zooveel aan gekwetsten. Hoeveel koopvaarders genomen zijn weet men nog niet; van een 12-tal weet men niet waar zij gebleven zijn. De Hollanders mogen hun ongeluk wel beklagen; bij elke ontmoeting hebben zij het een of ander in hun nadeel gehad: de eerste maal had Tromp geen bevel om slag te leveren; de tweede maal werden hun schepen door storm en on weder uit elkander gedreven; de derde maal gingen hun eigen kapiteins er van door; de vierde maal durfden de Engelschen hen niet afwachten; dezen keer zonden zij met de Engelschen flink slaags zijn geraakt, maar ontbrak het hun aan lood en kruit. Welke schade de Engelschen hebben beloopen is tot nog toe onbekend.

30. BERICHT UIT WHITEHALL, 14 Maart 1653 i).

Dass die unserigen 20 oder 21 von den hollandischen Kriegsschiffen, theils verobert, theilss verwflstet haben, ist nunmehr bekanndt, von Kauffahrschiffen aber sindt albereit 56 in der Admiralitet alss Preysen angegeben undt specificiret worden, welches zulang würde sein hier zu erzehlen. Unterschiedlich andere werden von denen mehr abgelegenen Porten taglich erwarttet, davon auch zum theil albereit bericht ist einkommen. So dass allen umbstanden nach bey ied erman festiglich geglaubet wirdt, dass von dieser hollandischen Flotta nicht weniger alss 100 Schiffe geblieben undt genommen worden, davon ein mehrers mit den nechsten. Auf unserer Seitten is nur ein SchifF, der Samson, geblieben, aber dess Volckes eine zimliche anzahl so bey ettlichen auff die 2000 geschatzet wirdt. Admiral Blak war selbsten ein wenig verwündt, aber sonder einige gefahr.

31. BORDEAUX AAN BRLENNE, 17 Maart 1653 *).

J'ay veu quelques officiers pris dans les vaisseaux hollandois qui demeurent d'accord que ceux-cy ont eu 1'avantage; il n'y a que le nombre des vaisseaux pris ou perdus dont l'on ne convient pas.

1) R. St. — Anglica. — B\j Lagerfeldt 22 Maart 1653, uit Lubeck (Lagerfeldt is op weg naar Engeland, als Zweedsch gezant). — Bij dezelfde dépêche eveneens eene vertaling (in het Duitsch) van het bericht van Blake, Deane en Monck van 9 Maart, gedrnkt bij Gardiner III, 163.

2) A. E., Angl. 62. — Uit Londen:

Sluiten