Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

last three friggats and the first six never see one another yett; neither is there two of them in the keepes together. Wee weare twenty leagues to the Northward of the Vlye, see onely the Cmturum which is with us; his lowe masts is not too trust too dare not carry saile if itblow hard. The Pellican and Rubye as before hinted, but I thincke as they are scattered they annoye the enimye in their trade the most for that they have noe convoyes with them. I beseech your Honour pardon my not presenting an account sooner, but the wether hath beene soe bad and haveing noe ketch but this one that attends the Unicorne, could nott doe it before with convenience.

58. LONDENSCHE CORRESPONDENT VAN APPELBOOM, 12 Sept. 1653 »).

Ick geloove de quaestie aen wiens sijde gevallen is de laeste victorie, is nu gedecideert, selff in den Haege, hebbende aireede gesien de wedercomste van de geheele Engelsche vloot op uwe custen, 59 van deselve sijnde uyt geweest allreede sedert 12 of 13 daegen binnen gesicht van 't Vlie, en hebben opgesonden 11 of 12 goede prinsen, genomen soo sij quamen van de Sundt. De Generael met de resteerende vloot is seedert oock uytgeloopen, de geheele vloot sijnde well ververst van alle ding.

1) Rikssrkivet, St. — Holiandica. — Uit Londen.

Sluiten