Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bijlage,1) sal gelieven te sien. Behalven de schepen daerin vervat heeft de Koningh noch 30 coopvaerders in dienst genomen, voerende alle van boven de 30 .tot in de 40 stukken geschut, maer kan niet begrepen worden hoe het mogelijck sal wesen volck daertoe te vinden. Sommige meenen dat de meeste part daervan by particulieren op haer eygen .kosten geëquipeert sullen werden, ende wert gezeght dat den Geperael Monck, Hartoch van Monmouth, Grave van Manchester, secretaris. Morice ende andere van de gequalificeertste van't hof aireede groote sommen gelts tot dien eynde ingeleyt hebben. Tot Portsmouth, Harwich, Wolledge2), Depfort, Newfrest s), Chatham en Bristol sullen noch twaelf nieuwe schepen aengetimmert werden.

De tijdinge van de Ruyter's verrichtinge heeft hier groote ontsteltenisse gecauseert, voornamentlijck omtrent de Royale Compagnie die men seght dat den Koninck beloofd heeft schadeloos te sullen houden ende bij provisie de meeste paert van de genomen schepen toegeseght, die maer weynich sullen opbrengen, dewijle de goederen, iu verscheyde plaetsen daeruyt verkocht, voor een vierde part van de waerde verkocht werden.

Met een scheepjen verleden weeck uyt Nieuw Engelant tot Portsmouth gekomen, wordt tijding gebracht dat de Engelsche haer nu volkomentlijck meester van Nieuw Nederlandt hadden gemaeckt.

Men sal in toekomende de matrosen van genomen schepen niet meer laten gaen als voor desen geresolveert en gepractiseert is geweest, maer sullen alle gevangen gehouden werden, ende sijn aireede eenige daervan nae Winchester gevoert.

99. WICQUEFORT AAN FREDERIK III, 10 Jan. 1665 «).

Depuis la lettre que je me suis donné Phonneur d'estrire a V. M. le 6 de ce mois*), nous avons eu icy les premières nouvelles du voyage et des exploits du vice-amiral de Ruyter en la coste de Guinée, premièrement par un navire suédois, chargé de vin de Canarie, qui avoit esté arresté en Angleterre, et ensuite par 1'ambassadeur de cet Estat. Celui-cy escrit du 2 de ce mois qu'il est arrivé en Angleterre un capitaine de navire nommé du Nort 5), qui vient de la coste d'Afrique, et rapporte que de Ruyter y avoit repris Cabo Verde et Gambia, et qu'il avoit pris buit vaisseaux anglois, parmy lesquels il y en aun du roy d'Angleterre, et qu'il n'y a que lui qui s'en soit sauvé. II y a des lettres de particuliers qui disent que ces vaisseaux estoient chargés de

1) Niet aanwezig,

.2) Woolwich.

3) New Forest.

4) R. K. — RH. — Uit den Haag.

5) North (zie hierachter, n«. 101, en vgl. Brandt 308, 316).

Sluiten