Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sal tegen den 4™ der toekomende maent wesen tot Boxmeer, van waer deselve, naer twee dagen rustens, van daer sullen marcheren, ende de route nemen op Maestricht.

De Heeren gedeputeerden van Haer Ho. Mo. op 's lants vloote hebben Haer Ho. Mo. geschreven, dat se niet genoech kosten seggen, wat voor een extraordinaire vreucht datter bespeurt is op de voorsz. vloote, door de komste van S. Hoocheit 1), andere schrijven van daer dat de luitenant admirael de Ruyter in 't compliment van verwelkompste aen mijn Heer den Prince van Orange soude gesecht hebben: ,indien U. H. hier voor 5 a 6 weecken geweest hadde, dat de voorsz. vloote dan wel 5 a 6 duysent man stercker soude geweest sijn".

Aan den Heer Ysbrantsin Swèden is geschreven dat hij de Ministers aldaer soude sonderen wat deselve pretenderen aengaende d'Africaensche compagnie 8), ende dat hy haer oock soude sonderen, wat dispositie ende inclinatie deselve hadden om die Croone mede in de interessen van Haer Ho. Mo. te trecken, ende soo men die naer wensche soude komen te vinden, dat Haer Ho. Mo. dan sich inlaten sullen op denselven voet ende conditiën, als met Denemarcken gehandelt is.

202. LODEWIJK XIV AAN DE BEAUFORT, 21 Mei 1666 3).

Mon cousin, ne doutant point que vous ne vous rendiez avec mon armée navale a la rade de Belle Isle avec toute la diligence qu'il vous sera possible suivant mes premiers ordres, j'ay estime a propos de vous envoyer cette lettre au de lieu de Belle Isle pour vous faire scavoir mes intentions sur le sujet de 1'employ de mon armée navale que vous commandez.

Aussytost que vous serez arrivé jusques a ce que je vous fasse scavoir mes intentions sur ce que vous avez a faire pendant toute cette campagne, je desire que vous vous mettiez en lieu et en estat de ne pouvoir estre forcé a combat contre la flotte angloise en cas qu'elle sortit de la Manche pour vous venir attaquer.

Pour cet effect que vous destachiez 3 ou 4 petits bastimens legers pour croiser dans 1'embouehure de la Manche et vous tenir adverty de tout ce qui s'y passera.

Que vous fassiez reconnoistre promptement les rades de la Roehelle et des Isles de Ré et d'Oleron, le Havre et port de Brest, ceux de Morbihan, du Port Louis, d'Abernerac et de Pointrieve, et que vous

1) Brandt, bl. 467.

2) Vgl. daarover de Roever in Oud-Holland VU, 195 yv.; Kernkamp in Bijdr. en Meded. H. G. XXII, 444; Kernkamp, Archivalia in Zweden, 109.

3) A. N., Marine B2, 4. — Ui t St. Germain en Laye. — In het register B2 4 heeft deze brief geen datum, alleen „May 1666". De datum blijkt uit de minuut in A. E., Angleterre 88, fol. 47.

Sluiten