Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Shipps. Commaunders. I Men. Guns. I Rate

Dover Jeffry Pieree ... 170 46

Antelope Fr. Holles .... 190 52

Assistance .... Zach. Browne ... 170 46

Black spread Eagle . Jo. Saunders ... 180 48

Growne Geo. Chappell ... 180 48

Marmaduke .... Will. Godfry ... 160 42

Welcome Mich. Lindsey ... 150 36

Oxford [110]. [26J1)

Expedicion .... Tobias Sackler... 140 34 4tn

Pro videnee .... Rich. James. . . . 140 34

Matthias Peter Brown ... 200 54

Seven Oakes . . . James Jennifer. . . 190 54

Golden Ruyter. . . Pr. Courtney ... 180 48

Black Eagle. ... Jo. Silver 180 48

Unity Tho. Trafford ... 150 42

Blaek Buil .... Jo. Gethings ... 150 40

Zealand Jo. Whateley ... 160 40

Delft Abrah. Ansley: . . 160 40

Portland Jo. Aylette .... 180 48

Loyall George . . . Jo. Earle L190] [42]

Loyall Subjecte . . Jo. Fortescue . . . [150] [50]

Baltimore. .... Charles Wilde. . . [130] [40]

John and Thomas . Hen. Dawes. . . . [200] [44]

Katherine Tho. Elliotte . . . [160] [40] *)

Sweepstakes. . . . Fr. Sanders . ... 130 36 5tn

Fountaine .... Tho. Legatt. ... 130 36 36'

1) Deze en de andere tusschen [ ] geplaatste cijfers naar ons n°. 218.

2) Van de Katherine (een gehuurd schip) wordt in ons n°. 218 bij een bemanning van 160 man een bewapening van 70 stukken opgegeven, hetgeen een verschrijving voor 40 zal zijn.

3) Het totaal is dus: Albemarle: 60 schepen met 3206 stukken en 14855 man.

Prins Robert: 20 » » 1052 » » 4730 » Totaal: 80 » » 4258 » » 19585 » De Ruyter had (de R. arch. 52): 83 » » 4525 » » 21457 * Meerderheid voor de Ruyter: 3 » ; 267 » » 1872 »

Volgens Albemarle zelf had hij de eerste dagen van den slag slechts 55 schepen onder zich, zoodat het zeer goed mogelijk is dat van de schepen wier bemanning en bewapening op de lijst niet ingevuld waren, een 5-tal niet gereed is geweest en niet aan het gevecht heeft deelgenomen.

Sluiten