Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapitein Hendrik Adriaensz., dit bespeurende, zette zeil om Tromp ter hulp te komen; toen wij bij Tromp waren gekomen streken wij zeil en zouden hem hebben geholpen; maar Tromp wenkte met zijn hoed naar mijn kapitein en zeide: houd den man maar van mij af; daarop lieten wij onze fok vallen en zetten Berkeley na. Toen wij van Tromp afhielden kwamen er twee Engelsche branders op Tromp aan, die, nu zijn masten overboord waren, van de Liefde losraakte; een van de Engelsche branders kwam de Liefde' aan boord en stak die in brand. Zes Hollandsche schepen kwamen Tromp beschermen zoodat hem geen Engelsche brander naderen kon. Tromp ging op een galjoot en begaf zich naar een ander schip; terwijl hij op de galjoot was, liet hij de prinsevlag in top waaien. Een van de best bezeilde Hollandsche schepen boegseerde de Hollandia naar Holland. Tegen den avond sloegen wij de Engelsche vloot op de vlucht. Toen mijn kapitein negen glazen met Berkeley slaags was geweest, wenkte deze met zijn hoed naar hem en zei: you dogs, you rogues, have ye the heart, so press on board. Terwijl hij het zeide liet hij wenden en gaf ons de volle laag naar stuurboord; bij deze ééne charge hadden wij 13 dooden en gewonden. Mijn kapitein zag dat Berkeley het roer weder omwenden wilde en ons de volle laag tegen bakboord geven; terwijl hij wendde, riep mijn kapitein: geef vuur, en wij gaven hem de volle laag tegen bakboord met schroot; en daarop beval mijn kapitein: man te roer, wend het roer om, en toen gaven wij hem de volle laag tegen stuurboord; en daarop liet mijn kapitein de fok vallen en lei hem aan boord. Aanstonds waren onze enterdreggen uitgeworpen, en mijn kapitein ging aan dek met een blooten degen in de hand en joeg het volk op. Onze eerste luitenant Swart sprong eerst over met den blooten degen in de hand, en wij sprongen hem met ons vijftigen na en kapten 's vijands want aan stukken, waarop zijn fokkemast overboord viel. De Engelschman had vóór cn achter op zijn schip een vaste verschansing, van waar uit hij met schroot over het schip schoot, zoodat geen mensch het op het dek uithouden kon; van ons vijftigen, waar geen anderen bij kwamen, brachten er maar tien het leven af. Toen onze kapitein zag dat de Engelschen ons de baas bleven, beval hij den konstabel een handgranaat op de Engelschen te werpen hetgeen deze deed; en toen hij de handgranaat wierp, sprong alle man op 's vijands schip over, en zoo vochten wij en hieuwen alles neer omstreeks een half uur lang, eer hij zijn schip wilde overgeven. Verschillende Engelschen die wij gevangen hadden gemaakt begonnen om het leven te smeeken en riepen Pardon! PardonI uw dienaar uit al mijn hart; en kusten ons en legden hunne wapenen af. en wij bonden hen aan handen en voeten en lieten ze zoo door het kabelgat neer, en er bleef een schildwacht op hen passen. De opper-konstabel lei dood in de konstabelskamer met een mes in zijn rechterhand, waar hij zichzelf de keel mede afgesneden had. De oorzaak was, dat hij den vice-admiraal beloofd had, om, als deze mocht sneuvelen, het schip niet te zullen overgeven, maar er den brand in te steken. De andere Engelschen die hiervan wisten, gooiden water op het kruit, en toen hij er fmet de lont] bij kwam, ging het kruit niet aan, waarop hij zeide: voor de vijanden mij gevangen nemen, ga ik liever dood. Wat Berkeley zeiven betreft, deze werd door een musketkogel gedood die hem dwars door de keel ging en bij den nek uit, terwijl hij naast zijn roerganger stond; beiden bleven dood, maar eerst herkende men hem niet daar hij door het bloed was overspat. Men vond een

Sluiten