Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 stucken van 24 pont a 4000 pont yder 16 , 10 , „ 2700 „

14 „ 6 „ „ 1400 „

maeckt uytgereeckent door malkanderen 388.200 pont metael1) tot 55 gis. 't hondertpomt, komt in geit 213.510 gis.2)

417.230 gis. (was onderteeckent) C. Tromp.

3. Sweeks.

230. NIEUWSBERICHT UIT HAARLEM, 14 Juni 1666 8).

Voorleden Saterdagh quam hier de tijdinge dat 's landts vloot aen malcanderen was, waervan men self door het hooren schieten gewaersehouwt wierdt. T selve is van tijdt tot tijdt tot heden toe gecontinueert en nae de voorboden die men heeft sijn 't alle meest apparentie van beter succes als voorgangen jaer. Daer komen eenige beschadigde schepen op maer dat hoort men alle voorjaer, en noch meer dat eenige Prijsen sijn opgekomen; in somma 't volck is hier seer vrolijck hoopend eene goede uytslagh, en hiermede is men soo besigh dat men omme geene andre saecken en denckt.

231. NIEUWSBERICHT UIT DEN HAAG, 15 Juni 1666 *).

I arrived here but a few howers agoe, and writt to you about an hower agoe by a friend of myne that posted for Bruxelles, this I Write by another friend who goes for Antwerp, in my other letter 6) which I begun I know not how in French and so continued, I have advised you of the particulars they have here of the fight, and how they gave thanks in their churches for the advantages they have had till the 14tn. Prince Roberts coming up at the same time that de Ruyter euded his letter to the States holds them still in anxiety, and though in my other letter I have intimated to you the reasonings of the chiefe of the States and of the French Embassador, I holditconvenient to reiterate it in this for feare the other should miscarry.

They say that whatever will be the success, England will receive a very great disadvantage, having lost many men, canon and ships, and that what will remeyne will be in so great disorder that the duke of Beaufort will without any great difficulty ioyne with the Dutch, who

1) Onjuist; het totaal is 374.800 pond.

2) Voor de 374.800 pond zou het worden ƒ206.140 en het volgende totaal dus /"409.860.

3) R. O., News Letters 49. — Ongeteekend; hand D. — Adres: „M. Joseph Williamson, a la Cour, a Londres." — Het cachet van dezen brief is bewaard en toont de letters A. C.

4) R. O., News Letters 49. — Zonder adres; hand C. 5 Niet aangetroffen.

Sluiten