Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vroeger al gebruikt heeft, zich inbeeldende dat er veel afhangt van zjjn persoon, daar de gemeene man en matrozen hem op de handen dragen; hij is den Prins van Oranje wel geaffectionneerd, die er bij wint naarmate de zaken slechter gaan, daar men roept dat het niet wel zal gaan eer de Prins wordt geëmpleyeerd. Ook heeft Tromp het geluk gehad dat de heer van Sommelsdijk op zijn schip was, die, hoewel van de marine niets verstaande, evenwel een zeer goed rapport van Tromp gedaan heeft, die pretendeert wel gedaan te hebben, en satisfactie verlangt voor de beleediging die de Ruyter hem aangedaan heeft, en zegt niet meer in zee te willen gaan, tenzij hij satisfactie bekome. En zoo is de grootste moeilijkheid die de gedeputeerden in Zeeland nu ondervinden, hoe zij deze disputen best zullen termineeren, daar öf Tromp misdadig, öf de Ruyter zijn valsche beschuldiger is.

Met het herstel der vloot hoopt men spoedig gereed te zijn, daar men bevindt dat vele schepen geen schade hebben beloopen. De Engelsche vertooning op de kust meent men dat alleen hiertoe dient om te bewijzen dat zij nu ook eens het voordeel hebben gehad en het veld behouden.

Men spreekt nu veel over eene verzoening tusschen de Ruyter en Tromp, en wendt al het mogelijke aan de vloot zoo spoedig mogelijk weer in zee te brengen. Intusschen heeft men besloten met allen spoed 6 compagnieën naar hier te laten komen en één compagnie naar Priesland, om de wacht te houden op de kust zoolang de Engelsche schepen hier zijn.

ACHTSTE HOOPDSTUK. HET VLIE, 19—20 AUG. 1666.

290. NIEUWSBERICHT UIT DEN HAAG, 13 Aug. 1666 !).

Hier furent veu et contés devant Scheveling 60 a 70 navires anglois, dont toutefois le dessein ne peut estre autre que de braver et refuter 1'opinion qu'on pourroit avoir, quasi aequo marte pugnatum esset.

Yoire les deputés qui sout en Zelande, escrivent, que dans toute nostre flotte ne mancquent que deux navires, et que des Anglois manequent plusieurs. Ils parient modestement des chefs, disaut que nostre avant-garde estoit avancée trop vite, et 1'arriere garde trop tard. Insimulant Jan Evertse de precipitance, et Tromp de negligence. Le premier, mort, ne se peut pas se justifier; Tromp au contraire se croit le seul victorieux, n'estant pas chassé, ains ayant chassé les Anglois, ou leur arriere garde, et en ayant ruiné un navire de 60 a 70 pieces et un moindre ou bruslost. Et en general on parle comme d'ordinaire,

1) R. O., News Letters 50. — Ongeteekend, zonder adres. — Hand G.

Sluiten