Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handen kregen, maar dè Engelschen zelf Verloren dien dag vijf branders.

Den 9*™ Aug. zeilden wij de rivier van Londen nit met 24 schepen. De 5 Engelsche oorlogsschepen met hunne branders zeilden ook de rivier uit, in de hoop dat sommige van onze schepen aan den grond zonden raken. Toen wij onder de Engelsche kust vandaan waren wachtten wij hen op, maar zij liepen de rivier weder in. -

Den 104»11 Aug. zeilden wij tot voor Harwich en bleven daar kruisen.

Den llden Aug. zagen wij twee Engelsche fregatten die binnen de bank zeilden met drie branders bij. zich. Twee van de Engelsche branders raakten vast; vijf Engelsche sloepen gingen er rondom liggen. Een aantal Hollandsche sloepen kwamen er op af maar moesten terng, daar zij er niet bij konden komen van wege de twee Engelsche fregatten.

Den 12den Aug. zijn: wij naar de rivier van Londen teruggekeerd met ons 24 schepen, en bleven daar liggen.

Den 19den hebben wij brand gezien aan land.

Den 24sten Aug. is er een galjoot met een witte vlag bij onzen admiraal Aert van Nes gekomen met bericht dat het vrede was, en dat wij ieder gaan zouden [naar de admiraliteit] waar wij hoorden.

Den 25"*11 Aug. zijn wij van de rivier [van Londenf onder zeil gegaan, en den 29*'e° voor Texel gekomen, waar wij afgemonsterd zijn.

363, „CHATHAM EIVER. NARRATIVE PER RICHARD TYLER" »).

Dolphin ^

Barbadoes Merchant . . . . / Fireshipps suncke by ourselves to

Unicorne ) stop the enemy and by them burnt

John and Sarah I on Fryday morneing 24 June

Constant John /

Edward and Eve

if^v,™ 1

The Hinde . . ) > Sunke as above etc.

Fortune, dogger boate . . . )

Crowne and Brill, Hulke . . Burnt by the enemy.

Wednesday 22 June: Mathias ) Gaurdshipps burnt by the enemy

Charles the 5th j and most of the men lost.

Sancta Maria Burnt by the enemy.

Royall Charles ) m , , .,

Unity } Taken by the enemy'

Thursday 23 June:

Royall Oake \ '

Lo all London > ■"urn'i "y *ne enemyï n°t a man lost

t, n t ( nor hurt but one man on a hill.

Royall James ;

1) Bodleian Library, Oxford. — Ms. Rawlinson A 195, fol. 163. — Schrijver is „purser" van een der oorlogsschepen.

Sluiten