Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitrichten; maar er staat een nieuwe springvloed te vreezen daar de wind heel sterk is, 't welk met recht voor een verwonderlijk teeken Gods ten gunste der Hollanders wordt gehouden, die zonder dat niet veel zouden hebben kunnen doen.

Ik zon wel meer te schrijven hebben, maar vrees dat de post niet spoedig door zal slippen, maar worden opgehouden, en dan kon de brief in verkeerde handen vallen, hetgeen mij tot nadeel zoude zijn. Ik wil hopen dat er spoedig een verandering komt in deze onverwachte gebeurtenissen, en bespeur dat men begint weer moed te vatten en zich zon kunnen vermannen. Maar hoe het nn met den vrede zal gaan, weet ik niet te zeggen. Indien de Hollanders geen ander succes hadden behaald dan dat van hun eerste actie tegen Sheerness, weet ik van goeder hand dat men zijne ambassadeurs zon hebben teruggeroepen; — maar of men na dit groote onheil nu een vrede sluiten zal quovi» modo, om de noodzakelijkheid te ontwijken van het Parlement te moeten bijeenroepen, dan of men den oorlog voortzetten zal tot men door een andere actie het geleden affront zal hebben gewroken, waarvan men de vernedering nog dieper gevoelt dan de aangerichte materieele schade, weet ik niet te zeggen, maar de tijd moet het binnenkort uitwijzen. Intnsschen is reeds patent gegeven tot het werven van 12.000 man, die men op vaste betaling in dienst houden wil tot de zaken zich hebben geschikt, en gaat men bovendien het zeevolk en de soldaten behoorlijke voldoening geven !), zoodat het kwaad misschien gebeterd kan worden, nu men zich niet langer voor onoverwinnelijk houdt. Z. M. reed gisteren door de City naar den Tower en terug, en werd door het volk zeer wel ontvangen, hetwelk hem zeer verheugde.

366. WICQUEFORT AAN FREDERIK m, 25 Juni 1667 2).

L'on espère que Pexécution du dessein a quoy la flotte est destinée, contraindra les Anglois de faire la paix. Tout ce que l'on en dit c'est, que le collonel Dolman, qui commande les gens de guerre qui sont dans la flotte, a des intelligences fort estroittes avec plusieurs personnes de qualité en Angleterre qui sont ennemis du gouvernement present. Les dernières lettres que M." les Estats en ont receues sont du 18, du Koningsdiep, oü D. Francisco de Melos qui est depuis quelques jours a Delft, et vient icy en qualité d'ambassadeUr extraordinaire de Portugal, 1'a vue, et y a esté mesmes traitté dans le vaisseau de M. de Guent. Alors elle estoit encore en fort bon estat, bien que plusieurs vaisseaux eussent perdu leurs ancres et cables dans le dernier orage, et celuy de Sweers ne se trouvoit point dans la flotte. ce qui faisoit croire qu'il a esté obligé d'entrer dans quelque port. L'escadre de Frise y estoit arrivé, de sorte que celle de Zeelande y manquoit seule, mais l'on ne doute point qu'elle n'y soit presentement. II n'y a point d'asseurance encore de la jonction de la flotte de France. Elle a esté affoiblie par le destacbement de quelques vaisseaux qui portent en Portugal des hommes, des armes et de 1'argent,

1) Versta: behoorlijk het verschuldigde uitbetalen.

2) R. K. — R. H. — Uit den Haag.

Sluiten