Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Claesz. (Timon), luitenant-commandeur, 57.

Clant, Nederlandsch kapitein, 434. Clarendon (Lord), lord-kanselier van

Engeland, 150, 218, 339, 398, 400,

563.

Clarke (Robert), Engelsch kapitein,

340, 574, 577. Clarke (Sir William), secretaris van den

hertog van Albemarle, 338, 350, 354,

370, 392, 595. Clerville (de), 492, 519. Clifford (Sir Thomas), volontair aan

boord van de Royal Charles, 252, 254,

261, 346, 381, 447, 457—58. Clifford, Engelschman aan boord van

Cornélis Tromp, 275. Coenders, Nederlandsch vice-admiraal,

57, 378, 439, 451, 458. Colbert, Fransch minister, 411, 606,

521.

Colbert de Terron, Fransch marinecommissaris.

Comenqe (de), Fransch diplomaat, 217— *18.

Conny (John), 549.

Copes, Brandenburgsch resident in den

Haag, 308. Coppin (John), Engelsch kapitein, 338,

350, 370, 515. Cornbuby (Lord), 551, 553. Cortenaer (Egbert Meeusz.), Nederl.

admiraal, 132—'33, 142, 160, 173,

177, 181, 186, 190, 193—94, 199—

200, 203, 206, 209, 212, 215—'16,

231, 283. — Zijn zoon, 203. Courtin, Fransch diplomaat, 174, 217

'18.

Coventry (Lord), Engelsch diplomaat. 272, 559, 566.

Coventry (Sir William), secretaris van den hertog van York, 251, 260, 332, 334, 340, 382, 390, 557, 595, 602,

Cox, Engelsch kapitein, 42, 397. — Zijn I zoon, 397.

Coxinga, Chineesch zeeroover, 133.

Cromwell (Oliver), Lord-Protector van Engeland, 3—6, 63, 67, 70, 140, 157, 220, 411, 560.

Cunaeus, secretaris van het Ned. gezantschap te Londen, 148.

Cuttance (Sir Roger), Engelsch admiraal, 252, 262.

Cuttell (John), Engelsch kapitein, 515. Cuyper, Ned. kapitein, 190, 196, 206.

D.

Dare (Jeffrey), Eng. kapitein, 338, 350— '51, 515.

Davidson, Eng. agent in de Republiek, 129.

Dawes (Henry), Eng. kapitein, 616. Deakins, Eng. kapitein, 260. Deane (Anthony), scheepsbouwmeester, 559, 591.

Deane (Richard), Eng. admiraal, 37, 39, 55, 58.

Digby, Eng. kapitein, 428. Disbrowe, 220.

Doedes (Enno), Ned. vice-admiraal, 531. Does (van der), heer van Noordwijk,

lid der ridderschap van Holland, 167,

228, 302, 526. Dolman (Thomas), Engelschman in Ned.

dienst, 277—'78, 283, 302, 533, 535,

543, 554. Doublet, Thesaurier-Generaal, 434. Douglas, Eng. kolonel, 401, 550, 553,

574, 577.

Downing (Sir George), Engelsch gezant bij de Republiek, 126, 128, 131, 139— '40, 153, 155, 183, 192, 195, 198— '99, 205, 219, 240, 285, 290, 404— '05, 559.

Duquesne, Fransch admiraal, 301, 307, 312, 486, 490—'92, 495, 510, 513. Duym (Jacob), Ned. kapitein, 56. Duysentjaer (schipper), 427.

E.

Earle (John), Engelsch kapitein, 337, 392.

Eberstein, Brandenburgsch generaal, 115, 118—19.

Elliot, Eng. kapitein, 380, 412.

Embrun (aartsbisschop van), 295, 298,

Engel, Zweedsch overste, 117.

Ensome, Eng. kapitein, 516.

Estemare (d'), 485, 609, 512.

Estrades (d'), Fransch gezant bij de Republiek, 151, 167, 195, 205, 217, 228, 238, 241, 281, 302, 313—'15. 386, 410—'11, 440, 460, 465, 472, 476, 484—'85, 498, 600—'01, 516, 519, 528, 655, 561, 563.

39

Sluiten