Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132, 137, 140—'42, 145, 147—50, 153—'55, 159—60, 163—64, 168, 170—'71, 178—80, 194, 202, 211, 213, 221, 223, 225, 231, 233—'37, 239, 243—'50, 253, 255, 268— 70, 272, 279—'«5, 287—'89, 291, 294— '97, 311, 315—'16, 322, 335, 337, 342, 352, 355—'58, 361—'62, 465— '68, 371—'72, 374—'79, 383—'84, 386—90, 394, 398, 403, 407—'08, 413, 417—46, 449—'56, 458—61, 466—70, 472—'77, 479—'80, 482— '83, 488, 496—'97, 499—508, 526— '28, 530—'38, 540, 543—'46, 558, 560—62, 566, 568, 571—'73, 584.

— Zijn zoon Engel, 121. — Zijne vrouw Maria van Gelder, 236.

8.

Saint-Aignan (duc de), gouverneur van

Havre, 498. Saint-Albans (earl of), 205, 218. Saint-Evremond (de), 476. Saint-Romain (abbé de), 307. Saksen-Weimar (hertog van), generaal

in Zweedschen dienst, 116—'17. Salm (Rijngraaf van), Ned. officier, 270,

283.

Salmasius, hoogleeraar te Leiden, 8, 9. Salomonsz. (Pieter), Ned. kapitein, 357

— 58, 363, 384, 397.

Sandwich (earl of), Eng. admiraal, 138,

143, 146, 250, 282, 342. Sansum (Robert), Eng. kapUein, 189, 514. Saunders (Joseph), Eng. kapitein, 92,

452, 515.

Saunders (Robert), Eng. kapitein, 516. Savoye (hertog van), 11. Sceale (John), Eng. kapitein, 514. Schack, Deensch generaal, 118. Schabp, Ned. diplomaat, 1, 7, 8. Schatter (Gerbrand), Ned. kapitein, 112. Schellinger, Ned. kapitein, 56. Schey (Gillis), Ned. kaptein, 112. Scheydleveb, Zweedsch overste, 117. Schram (Volkert), Ned. admiraal, 173,

189, 212, 215—'16, 531, 543, 546. Scott, Eng. majoor, 549, 557, 598, Selwyn, Eng. gouverneur van Corman-

tijn, 280.

Seymour, Eng. kapitein, 431, 462, 515. Shuttleworth (Mr.), 416.

I Sidney (Algernon), 210. Silver (John), Eng. kapitein, 337, 392, 463, 478.

Simonsz. (Johan), Zweedsch kapitein,

108, 110. Sinclair, Eng. kolonel, 259. Slaughter, 555.

Smith (Sir Jeremiah),. Eng. admiraal,

253, 282, 298, 304, 306, 310, 333, 380, 391, 419, 421, 423—'26,. 430— '31, 471.

Solder wagen, Ned. kapitein, 207.

Solomons, 555.

Southampton (earl of), 260.

Spaak (Gudmundh), secretaris der Zweed-

sche admiraliteit, 104, 107. Speck, Zweedsch kapitein, 104, 106. Spragg (Sir Edward), Eng. admiraal,

333, 346—47, 354, 379, 391, 413,

546, 574—'77, 598, 600. Stachouwer, Ned. schout-bij-nacht, 385. Starrenburg, Ned. kolonel, 173. Steenbock, Zweedsch generaal, 118. Stellingwerf (Anke), Ned. admiraal,

173, 189, 194, 212, 215—'16. Stbickland, Eng. diplomaat, 87. Stroo (Jan Dirksz.), Ned. brandercommandeur, 57. Stubenbebg (baron von), 458. Sulzbach (paltsgraaf van), generaal in

Zweedschen dienst, 114—'16, 118. Svendsen (Hans), Deen in Ned. zeedienst,

356, 541, 547. Swart (Jacob), Ned. kapitein, 112, 285. Swart, luitenant der mariniers, 359, 364. Sweers (Isaük), Ned. admiraal, 112, 285,

367, 496, 531, 539, 543, 546. Sylvius (Gabriöl), predikant te Orange, I 468.

T.

Talbot, Eng. kapitein, 339—'40, 415. Talbot (Sir Gilbert), Eng. diplomaat,

254, 257, 272.

Taylor (Silas), navy commissioner, 569, 582—'83.

Terne (Henry), Eng. kapitein, 338, 350

— 51, 370, 392, 515. Teunisz. (Evert), Ned. kapitein, 112. Thibaut, M.ddelburgsch regent, 74. Thijssen (Maarten), Zweedsch adm raal, ! 83.

Sluiten