Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFOUTEN.

Bl. 45 regel 6 v. b. staat: Christian; lees: Christina.

„ 317 „ 8 v. o. „ mee; „ meet.

„ 333 „ 16 v. o. „ Biehar; „ Richard.

„ 379 „ 12 v. o. „ Karei X Gustaaf; „ Karei XI.

>, 379 „ 6 v. o. „ Beanfort; „ Beaufort.

„ 390 „ 3 v. b. „ Karei X Gustaaf; „ Karei XI.

„ 308 „ 8 v. o. „ Karei X Gustaaf; „ Karei XI.

„ 412 „ 16 v. b. „ 163; „ 263.

„ 432 „ 12 v. o. „ Karei X Gustaaf; „ Karei XI.

„ 452 „ 15 v. b. „ Karei X Gustaaf; „ Karei XI.

„ 456 „ 14 v. o. „ Karei X Gustaaf; „ Karei XI.

485 „ 11 v. b. „ Esteniau; ,, Estamarc.

,. 497 „ 3 v. o. „ 1665; „ 1666.

, „ 514 ,, 3 v. b. „ Croissaut; ,, Croissant.

Sluiten