Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIÊN.

Vroeger verschenen (bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage):

Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis (1804) (IX en 108 bladzijden) . . . . f 1.—

1. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1793 tot 1840, uitgegeven door Dr. II. T. Colenbrander. — Eerste (Inleidend) Deel. — Nederland en de Revolutie, 1789—1795 (1906) (LXVIH en 722 bladzijden) ƒ 6.—

2. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbhander. — Tweede Deel.— Vestiging van den Eenheidsstaat, 1795—1798 (1906) (CXXX en 1037 bladzijden) ƒ7.50

3—4. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Collnbranuer. — Derde Deel. — Uitvoerend Bewind; Engelsch-Russische Inval; Amiens 1791—1801(2) (1907) (Twee stukken van te zamen LXIV en 1217 bladzijden) . . . ƒ 8.60

5—0. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Vierde Deel. — Staatsbewind en Raadpensionaris, 1801—1806 (1908). (Twee stukken van te zamen LXXVIII en 787 bladzijden) ƒ8.-

7. Relazioni Veneziane. Venetiaansche Berichten over de Vereenigde Nederlanden, van 1600—1795, verzameld en uitgegeven door Ür.

P. J. Blok (1909) (XXIX en 422 bladzijden) ƒ 4.26

8. Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid , verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Eerste Deel, 1333—1480 (1910) (XXIV en 719 bladzijden) ƒ6.—

9—10. Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel,

verzameld door Dr. K. Heeringa. — Eerste Deel, 1590—1660 (1910) (Twee stukken van te zamen XXXII en 1175 bladzijden) ƒ 8.60

11—12. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Vijfde Deel. — Koning Lodewijk, 1806—1810 (1910) (Twee stukken van te zamen LXIV en 848 bladzijden) ƒ 8.—

13. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Zesde Deel, eerste stuk. — Inlijving en Opstand, 1810—1813 (hoofdstukken I—III) (1911) (XL en 755 bladzijden) ƒ 6 —

14. Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid, verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Tweede Deel 1481—1573 (1911) (XVI en 784 bladzijden) ƒ 6.60

15. Briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door Dr. j. A. Worp. — Eerste Deel, 1608—1634 (1911) (LVI en 510 bladzijden) ƒ4 60

Sluiten