Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. Briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Zesde Deel, 1663—1687 (1017) (XXIV en 576 blad-

i -Jijden) , f 5 —

33. Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door Dr. N. Japikse. — Tweede Deel, 1578—1579 (1917) (XXIV en 889 bladzijden) f 6.—

34. Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel,

verzameld door Dr. K. Heeringa. — Tweede Deel, 1661—1726 (1917)

(XIX en 612 bladzijden). . f 5.60

35-36. Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzeehandel, verzameld door Dr. H. A. Poelman. — Eerste Deel, 1122—1499 (1917) (Twee stukken van te zamen XX en 1194 bladzijden) f 9.

37. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Negende Deel. — Regeering van Willem I, 1825-1830. — Tweede stuk (1917) (CII en

968 bladzijden) f 8.60

38. Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven door Dr. P. C. Molhuysen. — Derde deel, 1647—1682 (1918)

(X en 736 bladzijden) f 8,

39. Bronnen tot de Gesohiedenis der Leidsohe Textielnijverheid, verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Vijfde deel, 1651—1702 (1918) (XIV en 840 bladzijden) f 7 _

40. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 cot 18i0, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Tiende deel. — Regeering van Willem I, 1830—1840. — Eerste stuk (1918) (CX en

565 bladzijden) /"8.—

41. Rasolutiën der Staten-Generaal van 1576 !tot 1609, bewerkt door Dr. N. Japikse. — Derde Deel, 1580—1582 (1918) (XXXIV en 564 bladzijden; f 6. iO

KLEINE SERIE.

1. Ontstaan der Grondwet. — Bronnenverzameling, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Eerste deel, 1814 (1908) (LXV en 580 bladzijden) t ^

2. Archivalia in Italië, betangrijk voor de geschiedenis van Nederland, beschreven door Dr. Gisbkht Brom. — Eerste Deel. — Rome; Vaticaansch Archief. — Eerste Stuk (1908) (XXX en 464 bladzijden) f 8. _

3. Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, uitgegeven door Dr. W. P. C. Knuttel. — Eerste Deel, 1621—1633 (1908) (XXII

en 555 bladzijden) f a so

4. Baltisehe Archivalia Onderzoek naar Archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden, ingesteld door Dr. G. W. Kernkamp (1909

(XXII en 364 bladzijden) . f S._

5. Aeta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, uitgegeven door Dr. W. P. C Knuttel. — Tweede Deel, 1634—1645(1909) (XXVII en 554 bladzijden) t 350

6. Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland beschreven door Dr. Gisbert Brom. — Eerste Deel. — Rome; Vaticaansch Archief. — Tweede Stuk (1909) (VIII en 652 bladzijden). . . f 4 —

Sluiten