Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARARATON

(KEN AROK)

of

UITGEGEVEN EN TOEGELICHT

door

Dr. }♦ L* A. BRANDES

TWEEDE DRUK

bewerkt o00r

De. 1T J. KROM

Ilooglerearr te 'Leiden MET MED^WERKIlsO van

f- Prof. Mr, Dr. J. C '. JONKER H. KRAEHER e> B ït(s POKBPATJARAKA

VEBHANDELINGEN VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

deel lxii

.Gravenhawe Batavia^ MART1NUS NIJHOFF ALBRECHT & Co

lÓiO

Sluiten