Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Voorbericht bij den tweeden druk BI. xm—xv.

T 1 * q*

Inleiding • » 1 " •

Tekst. j gHj 1~42'

Vertaling en aanteekeningen » 43—232.

Hoofdstuk I. (BI. 1 reg. 1—bl. 15 reg. 26) 7 . . - V ... ï * 45.

Ken Angrok, , als koning Bdjasa, enz., Qaka 1144—1169 (1149).

Aant. Arok's afkomst en nakroost. — Het lichten van veelbelovende knapen» — Arok eene incarnatie van Wisnu. — Mpu Gandring van Lulumbang. — De vuuruitstralende prinses. — Arok's streek. — De herinnering aan Arok bij de Javanen van Java en te Bafijarmasin. — Ken T^ëdës = Dewi Qri. — Onder de door Arok beloonden ook de smeden. — Verhouding van Daha en Tumapêl vroeger en later. — Gantër, en andere plaatsen. — Rajasa in de latere kpningsnamen. — AmurwabMmi. — Kagënëngan. — De invoering van den Hindu-godsdienst op Oost-Java.

Hoofdstuk II. (Bl. 15 reg. 27—bl. 16 reg. 14) Bl. 72.

Anüsapati, Caka 1170—1171 (1149—1170).

Aant. Anüsapati ook de naam van Panji in de Malat. — Tunggul amëtung's geslacht regeert nog verder. — Kidal.

Hoofdstuk III. (Bl. 16 reg. 15—bl. 18 reg.-4) Bl. 73-.

Tohjaya, Qaka 1171—1172.

Aant. Rajasa en Sinelir wellicht partijnamen.

Hoofdstuk IV. (Bl. 18 reg. 5—bl. 18 reg. 13) Bl. 77.

Rangga wuni, als koning Wimuwardhana, Qaka 1172—1194 (1190).

Aant. Wisnuwardhana en Narasingha. — Ratu angabhaya. — Cariggu, zie Hoofdstuk VI. — Een fout in de cijfers. — Jajagu en de andere bijzetplaatsen.

Hoofdstuk V. (Bl. 18 reg. 14—bl. 19 reg. 20) . '. Bl. 78.

Kêrtanagara, als koning Qiwabuddha, Qaka 1194—1197 (1176—1214).

Aant. Duur der regeering van Kêrtanagara. — Zijne namen Qiwabuddha en Kêrtanagara. — De Chineesche berichten over hem, ook in verband met

Sluiten