Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bhre Paguhan II en Bhre Pajang II te zamen in een ander. — Paramecwara II dus de gemaal van deze prabhu istri. — De waarde van den geslachtsboom. — Nogmaals' de Damar wulan. — De patih's.

Hoofdstuk XIV. (Bl. 82 reg. 1—bl. 32 reg. 10) '•. . . Bl. 197.

Bhre ^Pêinapèh, als vorst K&tta'itjtfayu?,, Qaka 1369—1373.

1 Aant. Onzekerheid van de afkomst der personen in dit en de volgende " hoofdstukken. — De wong Tidung galating. — Bhra Hyang enz. eene interpolatie. — Bijzetting in één heiligdom. — Sabyantara. -— De Bhre Tumapël van dit hoofdstuk waarschijnlijk Bhre Tumapël III.

Hoofdstuk XV. (Bl. 32 reg. 11—bl. 32 reg. 13) . &ï . , . . Bl. 199.

Bhre Pamotan, als koning Bdjashwardhana^ iQéflca 1373—1375.

' Aant. Sinagara dezelfde als Rajasawardhana; zijne kinderen in Hoofdstuk xviii. ■ p

Hoofdstuk XVI. (Bl. 32 reg. 14): . .' ï***?1. «|^.S»*^',t;n^' /*. Bl. 199. Interregnum (k&rïingloosheid), Qdlih 1375—1378.

Hoofdstuk XVlï, (BÏ: 32 rëg. 15—bl. 32 reg. 20). <?^S^. I B1- 199Bhre Wëngkër, ats vorst Hyang Ptlrwawigesa, Qaka 1378—1388.

Aant. Terugslag op Hoofdstuk XIV. — Bhre Daha IV en het''grdddha van 1408.

Hoofdstuk XVIII. (Bl. 32 reg.'24—bl. 32 reg. 26)' '\ .' ^I'.'BÏ. 2ÖÓ. Bhre Pandan sajas, Qaka 1388—1390 of 1400 (?).

j Aant. Sinagara, zie Hoofdstuk XV. — De prabhu sang mokta ring kadaton.—

Onduidelijkheid van den tekst.

TitelK. . . ^'t^i^r?'.- ttTJviW-» m> - -^hM-

Aant. Pararaton, Arok, enz. — De plaats van den titel. — Iccasada. — De datum.— Een paar historische aanteekeningen, nog voorkomende in B. en F.

Vergelijking van hetgeen de Pararaton verhaart met de traditie op Java. — Enkele opmerkingen over de Javaansche geschiedschrijving en he^t ontstaan der sërat kanda's. — Geschiedenis van Majapahit volgens Babad tanah Djawi en Serat kanda. — Punten van overeenkomst met de Pararaton. — Latere literatuur^;

Tabellen en registers" . ^'h^ÈfÊOme*. • •'<~iét' • t B^ 233—290.

Tabel I. Geslachtsboom van het .vorstenhuis van Majapahit en van de daaraan

voorafgaande vorsten van Tumapël . Na bl. 236.

Tabel II. Personen in den geslachtsboom vermeld, doch van wie niet blijkt

welke hunne afstamming is . . . U rèt? a El* 237.

Tabel III. De latere vorsten van Majapahit • '-. • . » 238.

Tabel IV. Nog verder genoemde personen van vorsteljjken bloede . . ^ 239. Tabel V. Kort overzicht' van de opvolging dei" vorsten van Tumapël en

Majapahit . . .^fe^êMlö, • m ■ ■ ... • • • • • • B1- 240.

Sluiten