Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sinuduk denira ken Angrok, malayu angungsi ring hyang buyut ing Kaba-

20 Ion, ingatagakën sira parakategan sahaneng Kabalon paraguruhyang tëkaning kapuntan, sama mëdal amawa palugangca, amburu ring sira ken Angrok samamukul ing palugangca paksanira sang tyaga aminonanayun amatenana' ring sira ken Angrok. Mogha angrungu ujaring akaca: „Hayo denira-pateni 5 wong iku, sang tyaga, yugamami rare iku, tangeh gawene ring madhyapada."

25 Mangkana cabda akaca karungu denira sang tyaga. Ya ta tinulung ken Angrok anglilir kadi pralagi. Tëhër ken Angrok angënakën upata, lingira: „Tan hanaha tega ring wetaning Kawi tan siddhaning dharmakaficana." Sah sira ken Angrok saking Kabalon, angungsi Turyantapada, sira mandaleng Bapa, siddha ring 10 dharmakaficana. Sah sira ken Angrok saking mandaleng Bapa maring pra-

30 deceng Tugaran. Nora ta wilasa sira buyuting Tugaran, rinusuhan wong Tugaran denira ken Angrok, ya ta ingëmban ta gopala sinalahakën ing mandaleng Bapa, dadi kapanggih anakira buyuting Tugaran, ananëm kacang ing pagagan. Mangke ta ikang rara rinowang asanggama denira ken Angrok, alalama 15 kacang kakampilan, sangkaning kacang Tugaran wijine akulimis agung agurih.

35 Sah sira saking Tugaran, mulih sira maring mandaleng Bapa muwah. Lingira

[8] ken Angrok: „Yen ingsun.dadi wong adanaha pirak ring kaki mandaleng Bapa". Kawërta sira ken Angrok ring nagareng Daha, yen arusuh asënëtan ring Turyantapada, ingilangakën saking Daha, rinuruh dening wong saking Daha, 20 lungha saking mandaleng Bapa, angungsi sira maring gunung Pustaka. Sah sira

5 saking rika, angungsi ring Limbehan, wilasa sira buyuting Limbehan, inungsi sira ken Angrok, wëkasan ananakti sira ken Angrok maring Rabut këdung Panitikan. Katurunan sira widhi, kinon mara ring Rabut gunung Lëjar, ring dina Budha hirëng ing Warigadyan, sira paradewa ahum akukumpul, mangkana 25 lingira nini ring Panitikan: „Mami angrowangana asënëtana kita bapa, tan

10 hananing wruha, mami ta ananapua ring gunung Lëjar sëdënging dewa ahum kabeh." Mangkana lingira nini Panitikan. Ya ta mara sira ken Angrok ring

1. C malu — 3. H sang mandala amawa — FI aburu — A ring ontbreekt; CGI sira ring — 4. BDFI amingronana ayun; CG amingronana ahayun — 5. A C ring ontbreekt — BCDFGHI dera — 6. B kading — 7. DEFGHI dera — 9. CEFHI tetega — E siddhi — 10. DEFGH maring — H siddhining — 11. B pradeca ring; H pradecaning; I het stuk van maring tot Tugaran op r. 16 komt tweemaal voor — 12. I ta ontbreekt; H nora ana; FG nora awalësa — E si — 14. A H panggagan — 15. D I ta ontbreekt — H rare — B asama — 16. DEFGHI wiji — H sakulimis — 17. H maring Tugaran — B mareng; I maring ontbreekt — 18. D yeki isun yan dadia; BFGHI dadia — B adaha — 19. H kawërta ing nagareng Daha sira ken A. — E yan; I yen arusuh ontbreekt — 20. I ■het «tuk van rinuruh tot Daha ontbreekt — 21. A angungsira maring — H ta sira saking — 22. BDH, awilasa — BEFGI inungsi dera ken; HK ingungsi denira — 23. AD anakti; F abhabhakti — AD Rabut gëdung; EK Rabut ring P. — 24. B mara maring; CEGH IK maraha maring — BCDGHIK dina ring Budha — 25. H akumpul — 26. B ling ranini; D ling rabini — A asënëtan hana — C kitanakita bapa — 27. H hana wawruha — C ahuhum — 28. EI ring P. — Dl sira ontbreekt — H maring.

Van der Tuuk 4. amingronana.

Sluiten