Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunung Lëjar. Katëkan pwa Budha hirëng ing Warigadyan, mara pwa sira ring pahëman. Ya ta sira asënëtan ing pawuhan ingurugan sukët denira ranini Panitikan. Téhër muni kang saptaswara gëntër pater lindu këtug kilat halisyus haliwawar, hudan salah masa, tanpantara teja wangkawa, ndan samang- 15

5 kana sira angrëngö cabda tanpantara, humwang gumuruh, rasaning ahumaning watëk hyang: „Ikang angukuhana ring nusa Jawa, yaya tandi mandala". Mangkana ling sang watëk devfata kabeh sama asalanggapan ujar: „Ndi kang yogya prabhua ring nusa Jawa", patakoning watëk hyang kabeh. Sumahur hyang Guru: „Wruhanta kabeh watëk dewata, hana si yugamami, manusa wijiling wong 20

10 Pangkur, ika 'angukuhi bhumi Jawa." Samangka mëtu ta sira ken Angrok saking pawuhan, katinghalan sira dening watëk hyang, sama kayogyan sang watëk dewata, ya ta inastwakën sira bhiseka bhatara Guru, mangkana kastwanira de sang watëk dewata, asurak asanggaruhan. "Winidhyan sira ken Angrok angangkëna bapa ring sang brahmana makanama sira danghyang Lohgawe, wahu tëka sa- 25

15 king Jambudwipa kinen apanggiha ring Taloka; samangkana mulaning brahmana hana ring wetaning Kawi. Duk maring Jawa tanpahawan parahu, atampakan roning kakatang tëlung tugël, mëntas sira anuju pradeca ring Taloka, midër sira danghyang Lohgawe angulati sira ken Angrok. Lingira danghyang Lohgawe: „Hana rare adawa tangane, aliwat ing dëkunge, tulise tangane tëngën 30

20 cakra, kang kiwa cangka, aran ken Angrok, katon ing pujamami, kadadinira bhatara Wisnu, pawarahira nguni duk ing Jambudwipa: eh danghyang Lohgawe wus mono denta muja ring Wisouarccha, mami tan hana ring kene, ngong angjanma manusa maring Jawa, kita tumutureng mami, aran ingong ken Angrok, ulatana mami ring kabotoharr". Tando sira ken Angrok kapanggih ring [9]

25 kabotohan, winaspadakën singgih kang katon ing puja denira danghyang Lohgawe. Tumuli sira tinanan, lingira danghyang Lohgawe: „Iya sira kaki, aran ken Angrok, sangkaningsun wruh ing sira, katon, ing puja deningsun".

t H Lëjar ring dina Budha hirëng W. — 2. H pahëman ingurugan — 3. D ranini — H gëntër muni këtug lindu — B kalatalasyasaliwawar — 5. H sandhyaning ahumaning; CDEI human — 6. B F angakuhana; H astungkara — BCDEFGHIK tadi — 7. AC sira watëk — B ndi ta yogya; A ndi kang ontbreekt — 8. A prabhu; H prabhuana — Dl sang hyang — 9. A syuga — H wijil P. — 10. H ikang — C E ta mëtu; EK ta ontbreekt', H samangka ta sira ken A. mëtu — 11. K pawurugan — B samangkayogyan— 13. B winidhya — B ngangkëna; CG angkëna; EK ngangkën; H kang angkëna — 14. H mangkana sang danghyang — A Logawe — 15. H apapanggiha — BCDEK samangka — 16, E hxaa.. ontbreekt — H ring ontbreekt — BCE taüpawan — 17. BCDEFGHI tëlung punggël — 18. B angulat ing — 19. K lare — H tangannya — AC tulis — 20. FGl arane — A dadenira; DFGHIK dadianira; E dadi sim — 21. AI ri nguni nduk; ADpawararinguni nduk — B e — 23. B anjttoma — BDEHI ken ontbreekt — 24..Aulana; H ulatane maring — 25. H winaspada — H pujanira — 27. AC samangkana ingsun — H ring sira.

Van der Tuuk 5. human — 6. tadi.

Jonker 6. yayata adi mandala, mangkana? — 11. samangka kayogyan de. Poerbatjaraka 6. ta ndi.

Sluiten