Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 punika ingsun-tarioipun kadi angyogyanana". Lingira danghyang: „Rahayu yan mangkana, sampun ta, kaki, sira alawas ing Karuman". Lingira ken Angrok: „Punapa karyaningsun alawasa". Sah sira ken Angrok saking Tumapël, tek» sireng Karuman, kapanggih sira Bango samparan. „Saking ëndi kawëtunira, alawas tan mareringsun, kadi ring swapna ingsun atëtému lawan sira, alawas tëmën deni- 5

30 ra lungha". Sumahur ken Angrok: „Wontën ing Tumapël ingsun bapa, amaraseba ring sirakuwu. Sangkaningsun maring sira, hana rabinirakuwu, tumurun saking padati, kasingkab rahasyane, katon murub deningsun. Hana ta brahmana hanar angajawa, puspatanira danghyang Lohgawe, sirangaku wëka ring ingsun, ingsuntakoni: punapa araning stri yen murub rahasyanipun. Lingira sang brahmana: 10

35 uttama dahating stri yen mangkana, arane iku kang sinangguh stri ardhatiariowari

[11] ika, sulaksana tëmën, pan iku asing adërwe rabi, katëkan dadi ratu anakrawarti. Ingsun ta, bapa Bango, kapengin dadi ratu, harëpingsun ki Tunggul amëtung ingsun-patenana, rabine ingsun-alape, malar bapa, ranakira dadi ratu, amalaku ingsun pangadyanira bapa. danghyang. Ujarira danghyang: kaki Angrok tan-kawaca 15

5 ring brahmana yan angajëngana ring wong angalap rabining arabi, hingan sakaharëpira piambëk. Punika karananingsun maring bapa Bango, malaku adyanadyanira bapa ingsun-cidrane sirakuwu ring Tumapël, wyakti mati sirakuwu deningsun". Sumahur sira Bango samparan: „Rahayu yen mangkana. Ingsun, kaki, angadyani, yen siraharëp ambahud angëris ring sira Tunggul amëtung, 20

10 anghing ta sira kaki Angrok, sirakuwu tëguh, manawi nora tëdas yen derasuduka ring këris kurang yoninya. Hana mitraningsun pande ring Lulumbang, aran pu öandring, yoni olih agawe këris, norana Wong ateguh dene pagawene, tan amingroni yen sinudukakën, ika konën akarya duhung. Yen huwus dadi

1. H tariningsun — A kang dadi — B lingira — 2. H sira kaki alawas ring — I lingira k. A. ontbreekt — 3. H tëka sireng Karuman ontbreekt — 4. BC kawëtonira — 5. A ta — B C GI supna — F atëmu — I dera — 9. BCDEFGHI anama sira — B sira ta angaku — BCG ingisun — E ingsun-takoni ontbreekt — 10. E lamun murub; BDI lamun — B sang ontbreekt — 11. A dat — BCDEFGHI lamun — BC sinënggu — H istri sinangguh naregwari — 12. I puniku: E F punika ta sing adërwea; H ika sang adërwea rabi: B ta sing idruwea rabi; C ta sing adërwe rabi — BCDEFGHI anakrawarti ontbreekt—13. A kapengindan dadi;'BDEGI kapengin dadia; H andadia — BGHl ,kaharëpingsun —14. CEI patenane — H rabinipun — Bsun; H snn alapa — B C D E F G H I dadia — H ingsun ontbreekt — 15. BCDEFHI ujarira sang brahmana — 16. DEFGH yen —, C wong alap — BCDEFGHI rabining wong — 17. A ing ambëk — DEGH amalaku — 18. A wyakti ma sira — 19. B CFG Hl Sirakuwu ontbreekt — H sira ontbreekt — H rahayu kaki — E F G yan — 20. H aharëp ontbreekt — E abahud; A angudangëris — B sira ontbreekt —21. DEFGHI sira ontbreekt — BCDEFGHI atëguh — 22. E ring ontbreekt — B ringkës — C E F G HI yonine — B D E F G H hana ta - F I apande — 23. GHI mpu — AH yeni — DEFGHI olihe — H anggawe — C nora ana — BCFG gagaweane; E pagaweane; H gawene; I gagawene — 24. A amirwani; Bamironi — A sudukakën — BCFI lamun — BEFG akaryaha — D duwung — BG yan awusC DI yan huwus.

Van der Tuuk 5. atëmu — 14. dadia — 23. olihe. Jonker 14. dadia — 30. tëguh, dene gagaweyage.

Sluiten