Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagara ring Singasari, abhisekanira cri Rajasa, bhatara sang Amürwabhü-

30 mi, ingastryan dening bhujangga sewa-sogata kang ,saking Daha, makadi sira danghyang Lohgawe sira asangkapani,: kunëng kang asih awëlas ring sira ken Angrok ing kina duk sira sëdëng kasyasih, pada ingundang kabeh, tinuluiig denira winalës pawilasane, makadi sira Bango samparan, tan ucapën 5 siramandaleng Turyantapada, lawan anaking apande wësi ring Lulumbang,

rui aran pu Gandring, satuse apande ring Lulumbang luputeng saarik purih, satampaking wulukune wadung-pacule. Hana anake ki Këbo hijo den-pada kawëwënangane lawan anake pu Gandring. Hana anakira bapa danghyang (Lohgawe) aran wangbang Sadang, patutanira lawan wong Wisnu, tëmokëna kalawan anakira 10

5 bapa Bango kang aran Cucupuranti, mangkana rasaning andika sang Amürwabhümi. Atyanta krëtaning nagaraning Singhasari, paripurna nirwighna.

Alawas karëngö wërtanira ken Angrok yan huwus pangadëg ratu, kahatur ing siraji Dandang gëndis yen sang Amürwabhümi harëp amerëpa maring Daha. Andikaniraji Dandang gëndis: „Sapa ta angalahakëna ring nagaraningsun 15

10 iki, manawa kalah lamun bhatara Guru tumurun saking akaca, sugyan kalaha". Ingaturan sira ken Angrok, yan"siraji Dangdang gëndis angandika mangkana. Lingira sang Amürwabhümi: „E parabhujangga sewa-sogata kabeh, astokëna Ingsun abhiséka bhatara Guru". Samangka ta mulanirabhiseka bhatara Guru, ingastwaning bhujangga brahmana rësi. Tur sira anuli anglurug maring Daha. 20

15 Karëngë denira ji Dangdang gëndis yen sang Amürwabhümi ring Tumapël anëkani andon maring Daha. Lingiraji Dangdang gëndis: „Alah ingsun sëdënge ki Angrok winonging hyang". Samangka ta safljata-ing Tumapël acucuh lawan sanjata Daha, aprang loring Gantër, apagut sama prawira, anglongi linongan, katitihan sanjata Daha. Ariniraji pangdang gëndis moktah bamakrëti ksatriya 25

20 raden Mahisa walungan, lawan mantrinira prawira aran Gubar balëman; moktahning arinira Dangdang gëndis mwah wadwa pinakatihati sira Gubar balëman kalih karëbat dening wado Tumapël, amah gunung denipun aprang. Samangka

2. H parabhujangga — 3. B asangkamani — 4. FG nduk — A ingunda — B tinulu; E inulat — 6. B mandale ring — B Tuyantapada — H anakira — F wësi ontbreekt — 7. B Tiet stuk van aran tot Lulumbang ontbreekt — F G I mpu; E pun — H het stuk van satuse tot Gandring op r. 9 ontbreekt — DEGI apandea — A saariksurih — B satampaning — 8. E hana ta — 9. BG mpu — 10. BCD Sada"— 11. D F kang ontbreekt — BF Cucuparanti — A raca — 13. C alas; A alawas kawërtanira — A anuwuh — DEF GI angadëg; H yan angadëga — A katur — 14. D Dangdang g.' — FGHI yan — F sira sang — F harëp ontbreekt — A angdona; E amërëpa ontbreekt — 15. D Dandang gëndis ontbreekt — AB sapa — 16. H manawa kalah ontbreekt — BCDEFGHI manawa kalah — 17. AC yan ontbreekt; H yen — B sangandika — 19. A samangkana ta — 20. H brahma bhujangga — A anuli sira anglurug; H anuli ontbreekt — 21. BG yan — A anëkanin; B anëtani anëmon —. 22. D anglurug andon; H andona — 23. B F samangkana ta — B ring — 24. BEFI Kantër; H Kanti — A apangut — H sama prawira ontbreekt — 26. C araaran — H moktah sira — 27. D H aji Dangdang — 28. B kalih — H denira wado; A wad wan — A apah — H denirapun aprang.

Van der Tuuk 13. angadëg — 16. manawa kalah.

Sluiten