Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 nira. Sira Banak wide atuwuh patang puluh tiga duk pamalayu, amitra lawan siraji Jaya katong, asurawean akenkenan saking Madura sira Banak wide apasënggahan arya Wiraraja; mangkana siraji Jaya katong autusan maring Madura. Sira Wiraraja akirim surat datëng i siraji Jaya katong. Unining sawalan: „Pukulun, patik aji matur ing paduka aji, anënggeh paduka aji ayun abuburu ma- 5

35 ring tëgal lama, mangke ta paduka aji abubürua, duwëg kaladecanipun tambontën wontën baya, tambontën macanipun, tambontën bantengipun, muwah ulanipun, rinipun, wontën macanipun anging guguh". Sang apatih tuha sira

[19] mpu Raganatha kang ingaran macan guguh, apan sampun atuha. Samangka siraji Jaya katong mangkat amërëp ing Tumapël. Sanjata kang saka loring-Tu- 10 mapël wong Daha kang alaala, tunggul kalawan tatabuhan pënuh, rusak deea saka loring Tumapël, akeh atawan kanin kang amamërangakën. Sanjata Daha

5 kang amarga lor mandëg ing Mëmëling. Sira bhatara Ciwabuddha pijër anadah sajöng, ingaturan yan pinërëp. saking Daha, apahido sira, lagi amijilakën andika: „Kadi pira siraji Jaya katong mongkonoa ring isun, apan sira huwus apakenak 15 lawan isun". Duk angaturakën kang atawan kanin, samangka sira mintuhu. Samangka raden Wijaya -tinuduh amaguta sanjata kang saka loring Tumapël

10 ingiring denira arya dikara sira Banak kap uk, sira Rangga lawe, sira Pëdang, sira Sora, sira Dangdi, sira Gajah pagon, anakira Wiraraja aran sira Nambi, sira Pëtëng, sira Wirot, sanjata abëcikbëcik, kang anangkis sanjata Daha 20 bubuhan lor, sama amuk, rampak, kapalayu wong Daha kang mëtu saka lor, tinut binuru denira raden Wijaya. Dadi tumëdun sanjata agung saking Daha

15 kang saking pinggir Aksa, anuj w ing Lawor, tan wineh humunga, tan amawa tunggul nguniweh tatabuhan, tëka ring Siddhabhawana afijugjug ring Singhasari pisan. Patih ring Daha sira Këbo mundarang, sira Pudot, sira Bowong pinaka- 25 dining sanjata' Daha saka kidul. Sëdëngira bhatara Ciwabuddha anadah sajöng lawan apatih, nduk sira kaparajaya sama sira angëmasi, sira Këbo tëngah apu-

20 lih, mati ring Manguntur. Raden Wijaya sira tinuturakën mangalor, ingaturan yan bhatdra Qiwabuddha mokta dening sanjata Daha anduni saka'kidul, pun patih tuha sampun angëmasi, sama umiringi talampakanira bhatara. Samangka 30 raden Wijaya mangsul, sakawulanira sama apapalayon maring Tumapël. Tëkanira ring Tumapël amapulihakën tanpantuk, gumanti sira kabalik, binuru tinut

6. B sangketa — F ta ontbreekt — C aji ontbreekt — B tanbontën — 7. BDEGI baya, tambontën ontbreekt — B tanbontën — D muwah ulanipun ontbreekt — 8. B ulahipun — 10. B ka sangka lor — 11. B Daha Daha — 12. Dl saloring — Dl amaprangakën — 14 E yen — 15. E sira ontbreekt —■ D apahenak — ld CG ingaturakën — 18. DEGI sira Sora, sira Pëdang — 19. E sira Gajah pagon, sira Dangdi — 21. CE abubuhan — C anjujug — 23. E Aksa ontbreekt — 26. I sira bhatara — 27. D Këbo nëngah — 28. C ring mati ring — 29. E abhatara — 30. B F het .stuk van tuha tot umiringi ontbreekt — 31. B tekör aring — 32. E mapulihakën.

Van der Tuuk 23. pinggir haksa — 32. mapulihakën. Jonker 12. amërangakën? (Wdl.) — 16. ingaturakën?

Sluiten