Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[24]apuhara kasikëp, sira kapaftjara dening wong Tatar. Baden Wijaya agëlis manjing ing jëro kadatqning Daha, amalayokën ing raden yayistri sira sang anom. Anuli bhinakta maring Majapahit, satëkanira ring Majhapahit tëka wong Tatar amalaku rajaputri, apan sanggupira Wiraraja, yan huwus kalah ring 5 Daha, angaturakëna putri kang saking Tumapël kalih pisan. Ya ta kemëngan 5 sang mantri kabeh, angulati sanggupa manih. Angucap sira Sora: „Lah isun uga si angamukana ring wong Tatar yen maririki". Sumahur sang arya Wiraraja: „Singgih, kaki-Sora, hana upayanisun manih". Mangkin ta angulati sanggupa. Punika kang pinaguuëmakëning mantri. Sanggupira Sora: „Pira

10 antukaning angamukana wong Tatar". Ring sore masa yan lingsir külon wong 10 Tatar tëka amalaku rajaputri. Sahurira Wiraraja: „Sawong Tatar, hayo uga sira age-age, sang rajaputri lagi prihatin, apan kawus tumon ing sanjata duk kalahing Tumapël, makadi duk kalahing Daha, awëdi tëmën yen aninghali sarwa lalandëp ; ëmbesuk ta sinrahakën ing sira, winadahan pasagi pinikul ingupacara ring

15 wastra, ingatërakën maring parahunira; sangkaning winadahan pasagi denira 15 alumuh tumona ring lalandëp, kalawan ta kang ananggapi ring sang rajaputri, aja wong Tatar kang alaalane, . wong kang bëcike, ajamawa sahaya, apan sanggupira sang rajaputri yen tumona ring sarwa lalandëp, yadyan tëkaha ring parahu, alabuh er sira; nora ta para hilang denira atoh pati yan sang rajaputri

20 alabuha toya". Ahidëp wong Tatar ingapus. Ujaring wong. Tatar: „Abënër 20 dahat sabdanira puniku." Tëkaning samaya asërah rajaputri, datëng agëbagan kang wong Tatar amalaku rajaputri, sama tan amawa lalandëp. Tëka ring jëroning lawang Bhayangkara, woDg Tatar inginëban lawang kinuücen ing jaba ring jëro. Krisira Sora^ den-wulang ing pupune. Samangka den-amuk wong Tatar,

25 denira Sora, tëlas padëm. Sira Rangga lawe angamuki kang ing jabairing panang- 25 kilan, tinut tëkeng dunungane malayu maring sohaïling Canggu, tinut pinaten.

Akara sapuluh dina tëka kang andon saking Malayu, olih putri roro, kang sawiji ginawe binihaji denira raden Wijaya, aran raden Dara pëtak; kang atuha aran Dara jingga, alaki dewaj apuputra ratu ring Malayu, aran tuhan

30 Janaka, kasirkasir cri Marmadewa, bhiseka siraji Mantrolot. Tunggal pamalayu 30 lan patumapël i caka rësi-sanga-samadhi, 1197. Pangadëg aji Katong ratu ring Daha i caka naga-muka-dara-tunggal, 1198. Teka ring Jung galuh aji Katong angapus kidung Wukir polaman, wusing angapus kidung moksa.

Samangka raden Wijaya afijënëng prabhu i caka rasa-rupa-dwi-citangcu,

35 1216. Wëkasan patutan lawan raden Dara pëtak putra knang, kaksatriyanira raden 35

4. E amangku rajaputri, mapan — I yen — 7. B sahangamukanaring — 9. B F het stuk van Pira tot amicunakën op bl.32 r.14 ontbreekt — 10. CUEGI sore mayat lingsir — 13. D I sarwa sanjata — 14. E ta ontbreekt — 15. C G ingataken — 16. E I tumon- — C kang mangananggapi — 18. D tumon — E tëka — 20. E Ujaring wong Tatar ontbreekt — 31. CG 117 — 35. E putra lanang ontbreekt.

Jonker 10. mayat (t. pl. v. masa yan) — 11. wong? — 21. samaya ning?

Sluiten