Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kala gëmët. Kunëng putranira bhatara Ciwabuddha stri kalih siki, kang cinayakën ing wong Tatar, ingalap kalih denira raden Wijaya, sira sang atuha afijënëng ring Kahuripan, sira sang anom afijënëng ing Daha. Abhisekanira raden Wijaya duk prabhu cri Kërtarajasa. Tahun panjënëngira, orëmira awihën. Mokta sira, [25]

5 dhinarma ring Antapura, moktanira i caka 1257.

Gumanti raden Kala gëmët angadëg prabhu, abhiseka bhatara Jayanagara. Qri Ciwabuddha dhinarma ring Tumapël, bhisekaning dharma ring Purwapatapan, Hëlët pitu-wëlas tahun adëging dharma lawan paranggalawe. Sira 5 Rangga lawe arëp adëgakëna patih wurung, margane andaga maring Tuban sira

10 Rangga lawe tur angapusi rorowang. Wus kapusan wong Tuban sagunung lor, samahidëp ing sira Rangga lawe. Araning kang ahidëp pafiji Marajaya, ra Jaran waha, ra arya Siddhi, ra Lintang, ra Tosan, ra Galatik, ra Tati rowangira Rangga lawe andaga. Sangkaning lungha saking Majhapahit arêbut lungguh, 10 sira Mahapati amicunakën^adërwe dandan ujarira Rangga lawe: „Aja kehing

15 ucap, hana ring Parthayajna papaning jëjërih". Karungu ring Majhapahit yen sira Rangga lawe andaga. Sira Mahapati angaturakën. Runtik siraji Jayanagara. Sarowangira Rangga lawe andaga mati, anghing ra Galatik ahurip, kinon malika denira Mahapati. Paranggalawe i caka kuda-bhumi-paksaning-wong,- 1217. Sira Ï5 Wiraraja amit ahgulihi ing Lamajang tigang juru, apan pasamayanira raden

20 Wijaya amalihana Jawa, kanugrahan lurah Lamajang lor kidul lawan tigang juru. Huwus alawas kabhukti denira Wirajaja, Sira Nambi kari apatih, sira Sora dëmung, sira Tipar tumënggung. Sor tumënggung dening dëmung samangka. Sira Wiraraja tan mulih maring Majhapahit, tan ayun angawolu. 20 Hëlët tigang tahun paranggalawe lawan pasora. Pinisunakën sira Sora de-

25 nira Mahapati, sira Sora ingilangakën mati denira Këbo anabrang, i caka baba-tangan-wong, 1222. Sira Nambi pinisunakën denira Mahapati, tan kinatonakën përange,- olih kaladeca, amit atilik ing sira Wiraraja agëring alara. Cri Jayanagara suka, anghing tan sinung alawasa. Sira Nambj l!an tëka 25 manih, mënëng ring Lëmbah, agawq kuta atingkah sanjata. Sira Wiraraja

30 mati. Siraji Jayanagara afijënëng prabhu rong tahun. Guntur palungge i

4. I panjënëngira 14 —• 6. E het stuk van abhiseka tot andaga op r. 9 ontbreekt — 7. DGI sira dhinarma — 8. I adëgnira — 11. D ra Jaran waha ontbreekt — 12. D I ra Lintang ontbreekt — E sira Lintang, sira Tosan — D I ra Galatik ra Banak madang ra Dangdi rowangira; EG ra Galatik ra Banak madang — 14. E dandanan — 17. BCDEF GIK tusschen Jayanagara en Sarowangira: sira Sora ingilangakën mati denira Këbo anabrang, wat behoudens de laatste drie woorden op r. 25 nog eens voorkomt en daar Op zijn plaats is — 18. C Hapati — BCEFGK 1217 ontbreekt — 19. E amit lungha angulihi — 20. E ahyun amalihana — B kalugrahan — B Majang —• 21. Dl Huwus alama —22. B of C(?)G sangka —24. E Pinisunakën ontbreekt — E Sora ontbreekt — 25. B CDFGIK denira Këbo anabrang ontbreekt; voor de aanvulling zie aanteekening bij r. 17 — 27. E aniliki; K anilik — 29. C atingka.

Jonker 14. dandan.

Poerbatjaraka 30. tahun, guntur enz.

Sluiten