Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gri Kërtawijaya. Bhre Pandan salas aputra mijil bhre Koripan, bhra Hyang 5 paramegwara, siraji Ratnapangkaja bhisekanira, angalap bhra prabhu istri, tan apuputra Sira; manih putranira mijil stri bhre Lasëm, kalap denira bhre Tumapël; putra manih mijil bhre Daha, kambil denira bhre Tumapël, sama pamungsu.

5 Bhre Wirabhumi aputra jalu mijil bhre Pakëmbangan, mokta nduking abuburon; putra manih stri bhre Mataram, kalap denira bhra Hyang wigesa; putra 10 manih bhre Lasëm, kalap denira bhre Tumapël; putra manih stri bhre Matahun. Bhre Tumapël aputra jalu afijënëng ring Wërïgkër angambil bhre ing Matahun; aputra manih bhre Paguhan; putra lan rabi anom bhre Jagaraga,

10 kalap denira bhra Paramegwara tan apuputra; manih bhre Tafijung pura, kalap denira bhre Paguhan tan apupujra; manih bhre Pajang, kalap denira bhre 15 Paguhan kalapdo tan apuputra; bhre Këling angalap ring bhreng Këmbang jënar. Bhre Wëngkër apuputra bhre Kabalan. Bhre Paguhan apuputra lawan rabi ksatriya mijil bhre Singapura, kambil denira bhre Pandan salas:

15 Bhra Pramegwara Pamotan mokta i gaka gagana-rupanahut-wulan, 1310,

sira sang dhinarmeng Mafiar, dharmabhiseka ring Wisnubhawanapura. Bhra 20 Matahun mokta dhinarma ring Tigawangi, dharmabhiseka ring Kusumapura. Sira Paduka Sori mokta. Bhreng Pajang mokta dhinarmeng Ëmbul, dharmabhiseka ring Girindrapura. Bhre Paguhan mokta dhinarmeng Lo bëfical, dharmabhiseka

20 ring Parwatigapura. Bhra Hyang wëkasing suka mokta, i gaka medini-rüparameku, 1311. 25 Bhra Hyang wigesa prabhu.

Tumuli guntur Prang bakat i gaka mukaning-wong-kaya-naga, 1317. Tumuli sira Gajah ënggon mati i gaka günya-paksa-kaya-janma, 1320. 25 Pitu likur tahun apatih. Bhra Hyang wëkasing suka aken apatiha ing sira Gajah manguri. . • 30

Bhra Hyang wëkasing suka mokta, sang mokta ring Indrabhawana, i gaka janma-netragni-sitangsu, 1321, sang dhinarmeng Tajung, bhisekaning dharma ring Paramasukapura. 30 Bhra Hyang wigesa sira bhagawan i gaka netra-paksagni-sitangsu, 1322.

Bhatarestri prabhu. 35 Bhre Lasëm mokta ring Kawidyadharen, dhinarmeng Pabangan, dharmabhiseka ring Laksmipura. Bhre Kahuripan mokta. Bhre Lasëm sira sang alëmu mokta. Bhre Pandan salas mokta, dhinarmeng Jinggan, dharmabhiseka ring [31] 35 gri Wisnupura.

2. D pangalap — 4. G bhreng — 5. B Sakëmbangan — Dl mokta nduking abuburon ontbreekt — BF duking — C pabuburon — 7. G bhre — 8. C angambili; F angambil ing — 10. C katap denira bhre Pajang, kalap denira bhre Paguhan — 12. DGI bhre — 15: C Paramecwareng motan;I ring Pamotan — 16. DFGI Bhre — 18. F Bhre — DEI Bhreng Pajang ontbreekt — E Emban — 19. C Loncal — 20. B Parwatisapura — 22. B ratu — 23. CFGI 13 9 — 24. B tumi — 25. B het stuk van Bhra tot manguri ontbreekt — 28. I ring — B janma ontbreekt — 32. C D E G I mokta, sang mokta — 34. B mokta.

Sluiten