Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bhra Hyang wicesa apupurikan lawan bhra Wirabhumi. Dadi denira dampul, abëlah mati siradampul i caka 1323. 5 ,. Hëlët tigang tahun tumuli dadi manih kang parëgrëg. Sama apangarah,

bhre Tumapël, bhra Hyang Paramegwara, sami ingaturan. „Sapa kang sun-ilonana". Dadi kang yuddha, kalah kadaton kulon, kapësan bhra Hyang wigesa. Runtik 5 ska ayun lungaha. Ingaturan bhre Tumapël, bhra Paramecwara; „Sampun age lungha, isun-lawanane". Suka bhra Hyang wigesa, apangarah ihgadëgan denira 10 bhre Tumapël, denira bhre Paramegwara. Kalah kadaton wetan. Bhre Daha ingëmban denira bhra Hyang wigesa, bhinakta mangilen. Bhra Wirabhumi lungha ring wëngi, tumulumpak ing parahu, tinut denira raden Gajah bhiseka 10 ratu angabhaya, bhra Narapati. Katututan ing parahu, minoktan tur pinök bhinakta datëng ing Majapahit, dhinarma ta sira ring Lung, dharmabhiseka 15 ring Gorigapura, i gaka duk parëgrëg agung naga-laranahut-wulan, 1328.

Patang tahun atëlasan sira Gajah manguri, i gaka paksa-guna-kaya-wong, 1332. Ro wëlas tahun sira Gaja lëmbana patih. '15 Tumuli guntur pajulung-pujut, i gaka kaya-Weda-gunaning-wong, 1343. Atëlasan sira Gajah lëmbana i gaka pawanagui-kaya-bbümi, 1335. Tigang 20 tahun apatih tuhan Kanaka.

Bhre Daha mokta. Bhre Matahun mokta. Bhre Mataram mokta. Tumuli , palantaran agung i gaka liman-kayangambah-lëmah, 1338. 20 Tumuli pahilan agung i gaka naga-yuganahut-wong, 1348. Bhre Tumapël mokta i gaka sanga-yuga-kaya-wong, 1349, dhinarmeng 25 Lo këfëp, dharmabhiseka ring Amarasabha. Bhre Wëngkër mokta dhinarmeng Sumëngka. Bhra Hyang wigesa mokta dhinarmeng Lalangon, bhisekaning dharma ring Paramawigesapura. 25 Bhra prabhu stri mokta i gaka rüpanilagni-sitanggu, 1351. Sira tuhan Kanaka atëlasan i gaka paksawihat-gun'aning-wong, 1363. 30 Pitu wëlas tahün apatih.

Bhre Lasëm mokta ring Jinggan. Bhre Pandan salas mokta. Raden Jagulu. |||if Raden Gajah ingilangakën pinadosa amëki bhre Wirabumi i gaka 30 bhutamanah-antëlu-tunggal, 1355.

Bhre Daha duk afijënëng ratu i gaka manawa-pancagni-wulan, 1359. 35 Bhre Paramegwara mokta, sang mokta ring Wisnubhawana i gaka naga-

ganagni-sitanggu, 1368, dhinarmeng Singhajaya. Bhre Këling mokta, dhinarmeng

3. B F tumuli parëgrëg — D pangrëgrëg — 5. E kapësan Bhra Hyang wicesa ontbreekt — 6. D F ingaturan donira; C ingaran — BF suddha — 7. F ingadëganira —

3 deni(ng) bhre — 9. DEI Bhre W. — 11. B F angangabhaya — 14. B paguna — 15. C apatih — 16. BF kaya-weda-gunaning-wong ontbreekt — B 133. — 17. BF pawanagni-kaya-bhumi ontbreekt — EK 1335 ontbreekt — 19. EGI Bhreng — 20. B palantan — 22. I Bhreng — E purisangayuga — F 1349 ontbreekt — 26. C stri ontbreekt — 27. B F baksi — B 1361; D 1362; F1341 — 30. CEFGIK pinakadosa — C ambëki — FI bhreng —

• G eindigt bij caka — 32. BCFGE jënëng ring Daha.

4

Sluiten