Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Apaapa. Bhre prabhu stri mokta 1 caka nawa-rasagni-gitangcu, 1369, tunggal 35 dhinarmeng Singhajaya.

.Tumuli bhre Tumapël angganteni prabhu. [38] Bhre Paguhan angilangakën, wong Tidunggalating, katur ing Majapahit. 5 Tumuli palindu i caka paksa-gananahut-wulan, 1362.

Bhre Paguhan sira sang mokta ring Canggu dhinarmeng Sabyantara. Bhra Hyang mokta dh|(ittrme Puri. Bhre Jagaraga mokta. Bhre Kabalan mokta 5 dhinarmeng Sumëngka tunggal dhinarma. Bhre Pajang mokta tunggal dhinarmeng Sabyantara.

10 Tumuli guntur pakuningan i caka wëlut-wiku-anahut-vulan, 137. Bhre

prabhu mokta i gaka bahni-parwata-kayeku, 1373, bhisekaning dharmma ring Kërtawijayapura. 10

Bhre Pamotan .afijënëng ing Këling, Kahuripan, abhisekanira cri Rajasa warddhana. Mokta sang Sinagara, dhinarma ring Sëpang i caka wisaya-kuda15 nahut-wong, 1375.

Tëlung tahun tan hana prabhu.

Tumuli bhre Wëngkër prabhu, bhisekanira bhra Hyang purwa wicesa, 15 i caka brahmana-saptagnyanahut-wulan, 1378.

Tumuli guntur palandëp i caka pat-ula-tëlung-wit, 1384. 20 Bhre Daha mokta i gaka gana-brahmanagni-tunggal, 1386. Bhra Hyang.

purwawigesa mokta, dhinarma ring Puri, i gaka brèhsaana-nagagni-gitanggu, 1388. Tumuli bhre Jagaraga mokta. 20

Bhre Pandan salas afijënëng ing Tumapël, anuli prabhu i gaka brahmana-naga-kaya-tunggal, 1388, prabhu rong tahun. Tumuli sah saking kadaton. 25 Putranira sang Sinagara, bhre Koripan, bhre Mataram, bhre Pamotan, pamungsu bhre Kërtabhumi, kapërnah paman, bhre prabhu sang mokta ring kadaton i gaka gunya-nora-yuganing-wong, 1400. 25

Tumuli guntur pawatu-gunung i gaka kayambara-sagareku, 1403.

Iti Pararaton.

30 Tëlas sinurat ing Iccasada ring Cela pënëk, i gaka wisaya-guna-bayu-

4. C Tidung kalati — 5. E palindung — 7. C dhinarma ring Puri — Dl Bhre Kabalan mokta ontbreekt — 10. C pakuningan kuningan — B het stuk van kuningan tot Sëpang op r. 14 ontbreekt — DEI 137. ontbreekt — F wicaya-kuddha-nahut-wong, 1375 (vgl. r. 14) — F het stuk van Bhre tot r. 16 ontbreekt — 11. D bahni ontbreekt — DEI 1373 ontbreekt — 17. D tumuli bhre Wëngkër prabhu ontbi'eekt — 20. D Breng — G i caka gana^brahmana-kayendu, 1386; D E I gana-bi-fthmanagni-tunggal ontbreekt — 21. B _ Pürwanira — 23. D EI brahmana-naga-kaya-tunggal ontbreejit — 24. F sah ontbreekt — 25. B F bhre Pamotan ontbreekt — 26. C Pamotan... bhre Kërna përnah paman — 27. DEFI 1400 ontbreekt — 28, E guntur ontbreekt — B parwatugunung — E 1483 — 29. D tëlas iti Pararaton; hiermede eindigt hel handschrift — E iti Pararaton ontbreekt — I ya j iti Pararaton samapta — 30. C de kolophon luidt gakakalaning sinurat lara^paksa-misaycku, d. i. 1522, zonder meer — E: Tëlas linikita ring Wesanubahni wara matal titi krsna ring M

Sluiten