Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegankelijk zijn, is zeker duidelijker, en zeer eigenaardig is de hieronder mede overgenomen pericope (B) uit een korte babad Cërbon in tëmbang (een levensbeschrijving van den stichter van het Cërbonsche vorstenhuis, de invoering van den islam op Java, en een korte vermelding van het daarop gevolgde verloop van Java's geschiedenis, meer bepaaldelijk van Cërbon).

A. Maka Pajajaran merad. Kala merad ing dina Salasa tanggal padbëlas wulan Sapar 'tahun Jimakir. Kang katilar putra kakalih, saiciji ingaranan Pucuk umun lan kapindo ingaranan Sékar mandapa. Dupi sampun kalah Pajajaran makd Pucuk umun den-jarah dening ratu wetan, maka ratu Sëkar mandapa malayu maring gunung Gëde maring ajar Sukarsa, maka atatapa ajar iku, maka aniiis kamane ajar iku, maka gagang kujange ajar katibanan karnaf maka Ratu mandapa ahigar pucang dening kujang iku, maka kagawa manine ajar iku, nuli kakinang dening Ratu mandapa, lawas-lawas maka angandëg. Dupi sampun tëka ing rolas wulan, nuli babar, maka kang putra istri tur ayu rupane, margane den-arani Tanoran gagang. Maka lawas-lawas kahatur maring pangeran Jakëtra, maka karsa den-anggo, maka mëtu gëni saking baganipun, maka den-pundut dening ratu Cërbon, maka karsane den-anggo, maka mëtu gëni saking baganipun ]), maka nuli kawarta datëng ratu Banién maka den-pundut dening ratu Bantën, maka karsane

den-anggo mëtu gëni saking baganipun, maka katur maring ki gëdeng

Mataram, maka kinërsakën nuli m'éfu gëni malih saking bagane, maka pangandikane ki gëdeng Mataram, wong wadon iku wus oranana gawene, nu(n)tën,dipunwade datëng nusa Walanda, pajëng maring btdil titiga, mulane Tanduran gagang iku ana ing nusa Walanda, maka bëdïl iku d(in)uming Mataram, enz.

B. Inggih wong agung Wélandi, ingkang kërta prigëlira, ing përkara dunya lire, Wëlanda ahjaluk upah, saking sultan Ngayogya, rolas nëgara puniku, upahupah ing angrata» sing Sala mëkatën ugi, ika urut pawestri, kagëming Wëlanda kabeh, awit negara Bëlambangan, dugi ming Kabërëbësan, lami-lamining tumuwuh, ratu Jawa tumarimav ora angasta nëgari, ming tarima dinulangan, dahar samisamine, Wëlanda ingkang ahëlang, karajahan ing Jawa, kërana ing kunanipun, ana putri Pajajaran^ ingkang ora payu laki, kërana mëtu gëni muntab, saking sëri pawadonan, dupi den-dol ming Wëlanda, den-tuku ika lawan, jinising bëdil tëtëlu, putri wus binakta nabrang» den-tambani ning Kumpëni, waras gëni tan mëdal, dadi istri këna kanggo, saparanti anakanak, kumanak ika dadi, Wëlanda kang sami unggul, milanipun jendral Jawa„ dlinggih aneng Batawi, sabab Batawi punika, wilayat Pajajaran reh, kunane putri ika, asal waris Pakuwan, marmane dumadi unggul, dene hëlang nusa Jawa„ lamun jendral dlinggih, ing nëgara wetan kaya, mangsa sëmana unggule, rehing dudu warisira, mungguh Allah taala, aparing ilham ing mdkluk, atas ing saicarisira.

ï) Het eene exemplaar breekt hier af; 't andere waaraan 't vervolg ontleend werd, vermeldt in 't voorafgaande Jakëtra niet.

Sluiten